3.deň

Kúpele Nimnica • Považská Bystrica (Prvá písomná zmienka o Považskej Bystrici sa však viaže až s rokom 1316 a spája sa s menom Matúš Čák Trenčiansky.Veľkým prínosom pre mesto bolo preloženie výroby bratislavskej muničnej továrne firmy Roth. Počas druhej svetovej vojny dosiahol rozvoj Považskej Bystrice taký stupeň, že sa obec rozhodla požiadať o priznanie charakteru mesta, ktoré mu bolo Zborom povereníkom na zasadnutí 25. júna 1946 priznané.)  Bytča (Najstaršia zmienka o obci pochádza z 13. storočia (rok 1234). Vyvinula sa ako poddanské mestečko pri vodnom hrade. Najväčší rozkvet zaznamenalo mesto, keď patrilo rodine Thurzovcov, na konci 16. a začiatkom 17. storočia. Thurzovci boli jedným z najmocnejších feudálnych rodov v Uhorsku a Juraj Thurzo, uhorský palatín, mal svoje sídlo v Bytči. Thurzovci postavili zámok, ktorý patrí medzi klenoty renesančného staviteľstva na Slovensku. Areál zámku tvoria štyri budovy - renesančný kaštieľ so štvorcovým pôdorysom a arkádovým nádvorím; sobášny palác, ktorý dal postaviť Juraj Thurzo pre svadobné hostiny svojich siedmych dcér.) • Žilina (Je najväčším mestom ležiacim na rieke Váh. Mestské práva získala roku 1312. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov. Doklad vydal počas návštevy mesta, čím reagoval na sťažnosti proti nemeckým mešťanom, ktorí bránili Slovákom v prístupe do mestskej rady. Vytvorila sa tu tiež prvá organizácia evanjelickej cirkvi na Slovensku (roku 1610 Žilinská synoda).) • Hrad Strečno (Postavený v polovici 14. storočia na ochranu mýta, ktoré sa vyberalo na jeho úpätí. Spolu so Starým hradom (na druhej strane váhu 4km povyše) vytvára ojedinelú dvojicu stredovekých pevností, ktoré v minulosti ovládali horné Považie. Vznikol na prelome 13. a 14. storočí pravdepodobne na staršom základe. Jeho založenie sa pripisuje Matúšovi Čákovi.) • Kúpele Nimnica (ubytovanie)

danka_20140630_105217.jpg
eugen_m_20140630_104423.jpg
eugen_m_20140630_105405.jpg
eugen_m_20140630_104417.jpg
eugen_m_20140630_113149.jpg
P1040191.JPG
P1040192.JPG
P1040196.JPG
P1040198.JPG
P1040199.JPG
P1040202.JPG
P1040204.JPG
P1040207.JPG
P1040208.JPG
P1040209.JPG
P1040210.JPG
P1040211.JPG
P1040217.JPG
P1040226.JPG
P1040233.JPG
P1040236.JPG
P1040248.JPG
P1040258.JPG
P1040296.JPG
eugen_m_20140630_104653.jpg
P1040298.JPG
P1040213.JPG
P1040299.JPG
P1040214.JPG
P1040300.JPG
P1040215.JPG
P1040301.JPG
P1040212.JPG
P1040302.JPG
vilo_IMG_1115.JPG
vilo_IMG_1089.JPG
vilo_IMG_1099.JPG