6.deň

Horský hotel Kráľová Studňa • Vrch Krížna (/1 574 m n.m./ Je po Ostredku a Frčkove tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je kruhový výhľad. Prechádza cez ňu Cesta hrdinov SNP. Vrch Krížna je slovenskou turistickou raritou, lebo sa na nej stretávajú tri červené turistické značky.) Vrch Ostredok (/1 592 m n.m./ Najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni a z jeho vrcholu je krásny kruhový výhľad.) Vrch Chyžky (/1 340 m n.m./) • Vrch Ploská  (/1 532 m n.m./ Vrch na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry s kruhovým výhľadom. Budujú ho spodnokriedové sliene. Hôľnu, mierne uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy) • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

danka_20140703_092440.jpg
danka_20140703_092451.jpg
danka_20140703_121413.jpg
danka_20140703_121416.jpg
danka_20140703_121844.jpg
eugen_m_20140703_105632.jpg
eugen_m_20140703_140523.jpg
ludko_4_IMG_1589.JPG
ludko_4_IMG_1612.JPG
ludko_4s_IMG_5662.JPG
ludko_4s_IMG_5672.JPG
mato_SDC15197.JPG
mato_SDC15198.JPG
mato_SDC15206.JPG
mato_SDC15208.JPG
mato_SDC15212.JPG
mato_SDC15235.JPG
mato_SDC15242.JPG
mato_SDC15246.JPG
mato_SDC15259.JPG
mato_SDC15260.JPG
mato_SDC15272.JPG
mato_SDC15273.JPG
mato_SDC15274.JPG
mato_SDC15275.JPG
mato_SDC15276.JPG
mato_SDC15277.JPG
mato_SDC15278.JPG
danka_20140703_102314.jpg
mato_SDC15289.JPG
mato_SDC15290.JPG
danka_20140703_102254.jpg
mato_SDC15292.JPG
danka_20140703_103622.jpg
danka_20140703_121850.jpg
mato_SDC15291.JPG
mato_SDC15293.JPG
danka_20140703_112354.jpg
mato_SDC15297.JPG
danka_20140703_133209.jpg
mato_SDC15306.JPG
danka_20140703_133214.jpg
danka_20140703_123721.jpg
P1040763.JPG
eugen_m_20140703_140620.jpg
P1040762.JPG
P1040764.JPG
eugen_m_20140703_140622.jpg
eugen_m_20140703_140625.jpg
P1040766.JPG
eugen_m_20140703_150749.jpg
pali_20140703_110650.jpg
ludko_4_IMG_1594.JPG
P1040767.JPG
P1040768.JPG
ludko_4_IMG_1611.JPG
pali_20140703_151118.jpg
ludko_4s_IMG_5673.JPG
vilo_IMG_1192.JPG
vilo_IMG_1194.JPG
vilo_IMG_1193.JPG
vilo_IMG_1202.JPG
vilo_IMG_1200.JPG
vilo_IMG_1205.JPG
vilo_IMG_1207.JPG
vilo_IMG_1209.JPG
vilo_IMG_1206.JPG
vilo_IMG_1210.JPG
vilo_IMG_1213.JPG