7.deň

Horský hotel Kráľová Studňa • Vrch Krížna (/1 574 m n.m./ Je po Ostredku a Frčkove tretí najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni. Na vrchole stojí vojenský objekt spojovej služby s vysielačmi. Z vrcholu Krížnej je kruhový výhľad. Prechádza cez ňu Cesta hrdinov SNP. Vrch Krížna je slovenskou turistickou raritou, lebo sa na nej stretávajú tri červené turistické značky.)  Vrch Ostredok (/1 592 m n.m./ Najvyšší vrch Veľkej Fatry. Leží na jej hlavnom hrebeni a z jeho vrcholu je krásny kruhový výhľad.) • Suchý vrch (/1 550 m n.m./ Hôľnatý, piaty najvyšší vrch Veľkej Fatry ležiaci na jej hlavnom hrebeni, medzi Ostredkom a Ploskou. Vrch je súčasťou rovnomennej prírodnej rezervácie rozšírenej od 1.2.2014 z pôvodných 71 ha na 288 ha. Najhrubšie smreky tu dosahujú priemer 150 cm a obvod až 460 cm. V rezervácii okrem prevládajúcich bukov a smrekov rastú aj javory, brest horský, jaseň štíhly, jarabina, osika, breza bradavičnatá a niekoľko jedincov tisu.) • Vrch Ploská  (/1 532 m n.m./ Vrch na hlavnom hrebeni Veľkej Fatry s kruhovým výhľadom. Budujú ho spodnokriedové sliene. Hôľnu, mierne uklonenú časť tvorí široká, mierne sklonená plošina, porastená subalpínskymi lúkami a pasienkami. Obvod lemujú veľké svahové poruchy a lavínovité ryhy)  Chata pod Borišovom • Horský hotel Kráľová Studňa (ubytovanie)

danka_20140704_110141.jpg
danka_20140704_110220.jpg
danka_20140704_110241.jpg
eugen_c_IMG_6612.JPG
eugen_c_IMG_6615.JPG
eugen_c_IMG_6613.JPG
eugen_c_IMG_6617.JPG
eugen_c_IMG_6616.JPG
eugen_c_IMG_6621.JPG
eugen_c_IMG_6629.JPG
eugen_c_IMG_6622.JPG
eugen_c_IMG_6639.JPG
eugen_c_IMG_6645.JPG
eugen_c_IMG_6650.JPG
eugen_c_IMG_6657.JPG
eugen_c_IMG_6651.JPG
eugen_c_IMG_6661.JPG
eugen_c_IMG_6662.JPG
eugen_c_IMG_6666.JPG
eugen_c_IMG_6667.JPG
eugen_c_IMG_6672.JPG
eugen_c_IMG_6668.JPG
eugen_c_IMG_6696.JPG
eugen_c_IMG_6695.JPG
eugen_c_IMG_6734.JPG
eugen_c_IMG_6716.JPG
eugen_c_IMG_6746.JPG
eugen_c_IMG_6748.JPG
eugen_c_IMG_6749.JPG
eugen_c_IMG_6770.JPG
eugen_c_IMG_6771.JPG
eugen_c_IMG_6807.JPG
eugen_c_IMG_6795.JPG
eugen_c_IMG_6848.JPG
eugen_c_IMG_6849.JPG
eugen_c_IMG_6850.JPG
eugen_m_20140704_121050.jpg
eugen_m_20140704_121100.jpg
eugen_m_20140704_125040.jpg
eugen_c_IMG_6853.JPG
eugen_m_20140704_151226.jpg
eugen_m_20140704_154547.jpg
eugen_m_20140704_184954.jpg
eugen_m_20140704_154600.jpg
eugen_m_20140704_185041.jpg
eugen_m_20140704_154602.jpg
mato_SDC15316.JPG
mato_SDC15317.JPG
mato_SDC15326.JPG
P1040785.JPG
P1040786.JPG
P1040787.JPG
P1040792.JPG
P1040793.JPG
P1040794.JPG
P1040795.JPG
P1040803.JPG
P1040804.JPG
P1040805.JPG
P1040807.JPG
P1040809.JPG
danka_20140704_110214.jpg
danka_20140704_110232.jpg
P1040810.JPG
P1040818.JPG
danka_20140704_130216.jpg
ludko_4_IMG_1671.JPG
P1040819.JPG
P1040820.JPG
eugen_m_20140704_143020.jpg
eugen_m_20140704_134225.jpg
P1040821.JPG
P1040822.JPG
ludko_4_IMG_1682.JPG
P1040824.JPG
P1040769.JPG
P1040828.JPG
P1040770.JPG
P1040779.JPG
P1040831.JPG
P1040780.JPG
P1040799.JPG
P1040829.JPG
pali_20140704_112003.jpg
pali_20140704_112104.jpg
P1040814.JPG
pali_20140704_112005.jpg
pali_20140704_112043.jpg