9.deň

Horský hotel Kráľová Studňa • Banská Bystrica (Mesto leží vo Zvolenskej kotline na významnej križovatke ciest zo Zvolena, Brezna, Turca a Liptova. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch Hrona v doline medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským Rudohorím a Kremnickými vrchmi. Historické jadro Banskej Bystrice je od roku 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), ktorej hranice tvoria zvyšky stredovekého opevnenia, stavané od 1. polovice 16. storočia a zahrňovalo domy na námestí, priľahlé ulice, hospodárske budovy, dve studne a hradný komplex. Celé mesto teda obkolesovali kamenné obranné múry z ochodzami. Deväť brán, stavaných ako prejazdné budovy, chránilo vstup do mesta.• Žiar nad Hronom • NitraBratislava

eugen_c_IMG_7120.JPG
eugen_c_IMG_7118.JPG
eugen_c_IMG_7119.JPG
eugen_c_IMG_7121.JPG
ludko_4_IMG_1689.JPG
ludko_4s_IMG_5696.JPG
ludko_4s_IMG_5695.JPG
eugen_c_IMG_7130.JPG
eugen_c_IMG_7131.JPG