4.deň

Osrblie • Poľana (Pomerne malé, ale najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Predstavuje silne narušenú formu zvrstvenej sopky (stratovulkánu) s kalderou, ktorá vznikla eróziou pôvodného kráteru stratovulkánu. Najvyšším vrcholom pohoria je vrch Poľana s výškou 1 457 m n.m.) • Vysoká pec (Stojí v lokalite Tri vody, postavili ju v roku 1795 v doline na druhej strane masívu Ľubietovského Vepra /1 277 m n.m./ Vo vysokej peci, ktorá ako palivo používala drevené uhlie, vyrábali surové železo a v starej železiarni na Troch Vodách odlievali rúry, kachle, železný riad aj delové gule.) • Vrch Hrb (/1 255 m n.m./ Zalesnený vrch Hrb je geografickým stredom Slovenska. Stredová poloha Hrbu je vypočítaná pomocou geometrických priesečníkov.) • Vrch Vepor (/1 277 m n.m./ Zalesnený vrch Vepor tvorí spolu s vrchom Hrb NPR Ľubietovský Vepor.)  Osrblie (ubytovanie)

eugen-j2-20150704_103331.jpg
eugen-j2-20150704_103222.jpg
eugen-j2-20150704_110934.jpg
eugen-j2-20150704_123953.jpg
eugen-j2-20150704_123945.jpg
eugen-j2-20150704_124017.jpg
eugen-j2-20150704_132651.jpg
eugen-j2-20150704_132706.jpg
eugen-j-IMG_8315.JPG
eugen-j-IMG_8316.JPG
eugen-j-IMG_8318.JPG
eugen-j-IMG_8321.JPG
eugen-j-IMG_8323.JPG
eugen-j-IMG_8325.JPG
eugen-j-IMG_8327.JPG
eugen-j-IMG_8328.JPG
eugen-j-IMG_8329.JPG
eugen-j-IMG_8332.JPG
eugen-j-IMG_8331.JPG
eugen-j-IMG_8334.JPG
eugen-j-IMG_8336.JPG
eugen-j-IMG_8337.JPG
eugen-j-IMG_8338.JPG
eugen-j-IMG_8339.JPG
eugen-j-IMG_8340.JPG
eugen-j-IMG_8342.JPG
eugen-j-IMG_8344.JPG
eugen-j-IMG_8343.JPG
eugen-j-IMG_8349.JPG
eugen-j-IMG_8353.JPG
eugen-j-IMG_8355.JPG
eugen-j-IMG_8358.JPG
eugen-j-IMG_8359.JPG
eugen-j-IMG_8362.JPG
eugen-j-IMG_8363.JPG
eugen-j-IMG_8365.JPG
eugen-j-IMG_8366.JPG
eugen-j-IMG_8368.JPG
eugen-j-IMG_8373.JPG
eugen-j-IMG_8371.JPG
eugen-j-IMG_8375.JPG
eugen-j-IMG_8381.JPG
eugen-j-IMG_8376.JPG
ludko-k-IMG_7879.JPG
ludko-k-IMG_7885.JPG
eugen-j-IMG_8383.JPG
ludko-k-IMG_7882.JPG
ludko-k-IMG_7886.JPG
ludko-k-IMG_7892.JPG
ludko-k-IMG_7888.JPG
miso-o-2015-07-04 - DSC01051.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01059.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01060.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01063.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01062.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01079.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01081.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01082.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01085.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01087.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01091.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01092.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01094.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01104.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01108.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01111.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01115.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01116.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01122.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01120.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01126.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01130.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01135.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01141.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01144.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01152.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01150.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01154.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01155.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01158.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01162.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01159.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01161.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01190.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01194.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01193.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01210.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01199.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01197.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01213.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01226.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01219.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01229.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01235.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01238.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01251.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01246.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01254.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01259.jpg
miso-o-2015-07-04 - DSC01270.jpg
renka-k-IMG_0966.JPG
renka-k-IMG_0961.JPG
renka-k-IMG_0968.JPG
renka-k-IMG_1408.JPG
renka-k-IMG_1409.JPG
renka-k-IMG_1411.JPG
roman-t-DSCN2060.JPG
tonko-m-IMG_2749.JPG
tonko-m-IMG_2751.JPG
tonko-m-IMG_2755.JPG
tonko-m-IMG_2770.JPG
tonko-m-IMG_2771.JPG
tonko-m-IMG_2772.JPG
tonko-m-IMG_2774.JPG
eugen-j-IMG_8351.JPG
eugen-j-IMG_8352.JPG
tonko-m-IMG_2778.JPG
tonko-m-IMG_2779.JPG
eugen-j-IMG_8354.JPG
tonko-m-IMG_2785.JPG
tonko-m-IMG_2780.JPG
eugen-j-IMG_8348.JPG
eugen-j-IMG_8346.JPG
tonko-m-IMG_2793.JPG
renka-k-IMG_1429.JPG
gabko-k-IMG_1418.JPG
tonko-m-IMG_2807.JPG
eugen-j-IMG_8379.JPG
tonko-m-IMG_2801.JPG
renka-k-IMG_1438.JPG
renka-k-IMG_1444.JPG
renka-k-IMG_1445.JPG
renka-k-IMG_1448.JPG
renka-k-IMG_1451.JPG
tonko-m-IMG_2776.JPG
tonko-m-IMG_2795.JPG
vivi-v-IMG_3022.JPG
tonko-m-IMG_2808.JPG
vilo-v-IMG_2228.JPG
vilo-v-IMG_2212.JPG
vivi-v-IMG_3024.JPG
tonko-m-IMG_2775.JPG
vilo-v-IMG_2229.JPG
vilo-v-IMG_2221.JPG
vilo-v-IMG_2213.JPG
vivi-v-IMG_3025.JPG
vivi-v-IMG_3027.JPG
vivi-v-IMG_3026.JPG
vilo-v-IMG_2225.JPG
vilo-v-IMG_2223.JPG
zuzka-k-IMG_2495.jpg