7.deň

Levočská dolina • Spišská Kapitula (Išlo o výlučne kňazskú osadu z 13. storočia, sídlo spišského prepošstva a od roku 1776 spišského biskupstva. Obývali ju len kňazi, prevažne kanonici a ich služobníctvo. Celá Spišská Kapitula je obohnaná zachovanými hradbami vybudovanými v rokoch 1662 - 1665. Spišskú Kapitulu tvorí len jedna ulica s dvoma vstupnými bránami. Po oboch stranách ulice je 10 gotických domov kanonikov z 15. storočia s renesančnými a barokovými úpravami. Najhodnotnejšia je dvojvežová neskororománska katedrála sv. Martina postavená v rokoch 1245 - 1273, s gotickými úpravami s mimoriadne hodnotným interiérom a s pristavanou kaplnkou Zápoľských.)  Spišské Podhradie (Najstaršia zmienka pochádza z roku 1249, vzniklo ako podhradie Spišského hradu a v 1. polovici 13.storočia sa vyvinulo na samostatné, od hradu nezávislé mesto. Nad mestom mestská pamiatková rezervácia Spišská kapitula.) • Spišský hrad (Zvyšky hradu na travertínovom brale vo výške 634 m. Hrad bol od 12.-18. storočia pevnosťou až s 2000 obyvateľmi. Vyhorel roku 1780 a odvtedy stratil význam a chátra.) • Dreveník (Travertínová kopa tvaru stolovej hory v Hornádskej kotline a národná prírodná rezervácia.) • Žehr (V obci stojí kostol Ducha Svätého zaradený medzi pamiatky UNESCO. Ide o neskorománsku sakrálnu stavbu z druhej polovice 13. storočia. Najvzácnejšie pamiatky v kostole predstavujú nástenné maľby, tvoriace ucelený ikonografický cyklus.) • Levočská dolina (ubytovanie)

eugen-j2-20150707_103448.jpg
eugen-j2-20150707_105029.jpg
eugen-j2-20150707_105058.jpg
eugen-j2-20150707_105537.jpg
eugen-j2-20150707_105535.jpg
eugen-j2-20150707_105616.jpg
eugen-j2-20150707_110616.jpg
eugen-j2-20150707_110549.jpg
eugen-j2-20150707_123237.jpg
eugen-j2-20150707_113723.jpg
eugen-j2-20150707_123247.jpg
eugen-j2-20150707_123248.jpg
eugen-j2-20150707_132737.jpg
eugen-j2-20150707_192555c.jpg
eugen-j2-20150707_142245.jpg
eugen-j2-20150707_144301.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01590.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01586.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01596.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01602.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01605.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01607.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01606.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01610.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01612.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01616.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01619.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01622.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01628.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01629.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01639.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01656.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01661.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01654.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01663.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01664.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01673.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01665.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01684.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01692.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01691.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01705.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01706.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01709.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01713.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01726.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01728.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01733.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01731.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01735.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01736.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01744.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01743.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01746.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01750.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01751.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01752.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01753.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01754.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01757.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01776.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01759.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01781.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01784.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01782.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01785.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01789.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01796.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01797.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01806.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01803.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01810.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01819.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01818.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01821.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01824.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01839.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01827.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01842.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01847.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01852.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01854.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01859.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01861.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01864.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01862.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01866.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01865.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01867.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01869.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01870.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01873.jpg
miso-o-2015-07-07 - DSC01878.jpg
renka-k-IMG_0990.JPG
renka-k-IMG_0996.JPG
renka-k-IMG_1004.JPG
renka-k-IMG_1006.JPG
renka-k-IMG_1015.JPG
roman-t-DSCN2089.JPG
roman-t-DSCN2091.JPG
roman-t-DSCN2092.JPG
roman-t-DSCN2096.JPG
roman-t-DSCN2099.JPG
roman-t-DSCN2097.JPG
roman-t-DSCN2103.JPG
roman-t-DSCN2108.JPG
roman-t-DSCN2109.JPG
eugen-j2-20150707_124728.jpg
renka-k-IMG_0986.JPG
stevo-k-WP_20150707_002.jpg
roman-t-DSCN2111.JPG
eugen-j2-20150707_113737.jpg
stevo-k-WP_20150707_007.jpg
renka-k-IMG_0991.JPG
stevo-k-WP_20150707_011.jpg
renka-k-IMG_0994.JPG
renka-k-IMG_0988.JPG
stevo-k-WP_20150707_012.jpg
renka-k-IMG_0999.JPG
stevo-k-WP_20150707_013.jpg
renka-k-IMG_1001.JPG
stevo-k-WP_20150707_020.jpg
stevo-k-WP_20150707_034.jpg
renka-k-IMG_1008.JPG
stevo-k-WP_20150707_036.jpg
renka-k-IMG_1010.JPG
renka-k-IMG_1017.JPG
renka-k-IMG_1018.JPG
vilo-v-IMG_2260.JPG
renka-k-IMG_1012.JPG
vilo-v-IMG_2264.JPG
renka-k-IMG_1019.JPG
renka-k-IMG_1020.JPG
renka-k-IMG_1057.JPG
renka-k-IMG_1058.JPG
renka-k-IMG_1059.JPG
renka-k-IMG_1067.JPG
vilo-v-IMG_2274.JPG
vilo-v-IMG_2255.JPG
vilo-v-IMG_2256.JPG
vilo-v-IMG_2278.JPG
vilo-v-IMG_2263.JPG
vilo-v-IMG_2266.JPG
vilo-v-IMG_2265.JPG
vilo-v-IMG_2282.JPG
vilo-v-IMG_2267.JPG
vivi-v-IMG_3036.JPG
vilo-v-IMG_2286.JPG
vilo-v-IMG_2268.JPG
vilo-v-IMG_2271.JPG
vivi-v-IMG_3038.JPG
vivi-v-IMG_3043.JPG
vilo-v-IMG_2280.JPG
vivi-v-IMG_3045.JPG
vivi-v-IMG_3044.JPG
vivi-v-IMG_3047.JPG