8.deň

Levočská dolina (/14 799 obyv., 628 m n.m./ Písomne doložená roku 1249, postupne sa vyvinulo na významné stredisko Spiša. Od roku 1271 sídlo samosprávy 24 spišských miest. Od 14.storočia sa začína jej rozkvet a uzatvára spolu s Košicami, Prešovom, Bardejovom a Sabinovom na ochranu svojich práv spolok 5. hornouhorských miest, tzv. Pentapolitanu. Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí gotický kostol svätého Jakuba s najvyšším dreveným gotickým oltárom na svete, dielo Majstra Pavla z Levoče./vysoký 18,6m a široký 6m s krásnymi plastikami až 2,47m vysokými/.)  Bazilika Navštívenia Panny Márie - Mariánska hora  (Tvorí dominantu Levoče. Ide o strmý kopec s neogotickým kostolom - Mariánska hora. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242.) • Levočská dolina (ubytovanie)

eugen-j2-20150708_105131.jpg
eugen-j2-20150708_152144.jpg
eugen-j2-20150708_165152.jpg
eugen-j-IMG_8389.JPG
eugen-j-IMG_8390.JPG
eugen-j-IMG_8392.JPG
eugen-j-IMG_8393.JPG
eugen-j-IMG_8395.JPG
eugen-j-IMG_8394.JPG
ludko-k-IMG_7961.JPG
eugen-j-IMG_8396.JPG
ludko-k-IMG_7963.JPG
ludko-k-IMG_7965.JPG
miso-o-2015-07-08 - DSC01880.jpg
eugen-j-IMG_8399.JPG
miso-o-2015-07-08 - DSC01887.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01894.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01895.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01896.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01897.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01899.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01901.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01934.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01938.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01937.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01943.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01954.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01955.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01960.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01965.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01964.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01967.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01978.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01968.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01988.jpg
miso-o-2015-07-08 - DSC01991.jpg
renka-k-IMG_1068.JPG
renka-k-IMG_1069.JPG
roman-t-DSCN2115.JPG
roman-t-DSCN2116.JPG
tomas-k-DSC_0194.JPG
tomas-k-DSC_0197.JPG
tomas-k-DSC_0201.JPG
tomas-k-DSC_0205.JPG
vilo-v-IMG_2288.JPG
vilo-v-IMG_2290.JPG
vilo-v-IMG_2292.JPG
vilo-v-IMG_2293.JPG
vilo-v-IMG_2298.JPG
vilo-v-IMG_2296.JPG
vilo-v-IMG_2297.JPG
vilo-v-IMG_2299.JPG
tomas-k-DSC_0191.JPG
renka-k-IMG_1070.JPG
vilo-v-IMG_2300.JPG
tomas-k-DSC_0192.JPG
vilo-v-IMG_2305.JPG
vilo-v-IMG_2303.JPG
ludko-k-IMG_7966.JPG
vivi-v-IMG_3048.JPG
tomas-k-DSC_0203.JPG
vilo-v-IMG_2306.JPG
vivi-v-IMG_3054.JPG
vivi-v-IMG_3055.JPG
vilo-v-IMG_2294.JPG