Rámcový program expedície

 

Plánovaná trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2016   

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

3

5

5

3

9 dní

1800

1.7. do 9.7.2016

 

  

1.deň

Záhorská nížina - Malé Karpaty

Bratislava • Stupava • Lozorno (188 m n.m.Obec na juhozápade Slovenska v okrese Malacky. Nad dedinou sa nachádza vodná nádrž, z ktorej vyteká Suchý potok. V obci pôsobí unikátne múzeum historických vozidiel v priestoroch bývalých kasární.) • Pernek (/849 obyv., 278 m n.m./ Obec sa rozprestiera v Záhorskej nížine na náplavovom kuželi, na úpätí Malých Karpát. V minulosti patril Pernek medzi významné európske náleziská antimónu.) • Kuchyňa  Vrch Vysoká (/754 m n.m./ Je to druhý najvyšší vrch Malých Karpát, situovaný v severnej časti Pezinských Karpát v ich podcelku Kuchynská hornatina. Vysoká býva často označovaná ako najkrajší malokarpatský vrch.)  Rohožník  (/3 601 obyv., 199 m n.m./ V obci pôsobí významný podnik (LafargeHolcim) na výrobu stavebných materiálov, cementov, kameniva betónu a iných špeciálnych poduktov.) • Sološnica  Plavecké Podhradie (/675 obyv., 256 m n.m./ Obec ležiaca na východe Záhorskej nížiny so zachovanou ľudovou zástavbou ktorej dejiny úzko súvisia s dejinami Plaveckého hradu a ešte starším osídlením na vrchu Pohanská. Prírodnými zaujímavosťami je jaskyňa Haviareň a Plavecká jaskyňa.)  Plavecká jaskyňa  Jablonica  Senica  Skalica (Návšteva výrobcu vína Wintenberg.) •Sobotište • Kunovská priehrada (Ubytovanie)

2.deň

Záhorská nížina - Morava

Senica • Hrad Branč (Zrúcanina hradu ležiaca na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny, nad miestnou časťou obce Podbranč - Podzámok. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7 500 m2, vo výške 480 m n.m. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu. Vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je trištvrtekruhová delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred nepriateľom. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými baštami.) • Jablonica • Cerová • Prievaly  Buková (Vodná nádrž na potoku Hrudky. Nachádza sa v Bukovskej kotline neďaleko obce Buková v strednej časti Malých Karpát. Vodná nádrž slúži predovšetkým na zavlažovanie nižšie položených dedín (Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš atď.). V letných mesiacoch je veľmi obľúbená ako turistické centrum, najmä na rybárčenie.) • Vrch Záruby (/768 m n.m./ Najvyšší vrch Malých Karpát. Vrcholová časť bola vyhlásená za NPR. Predstavuje reprezentatívnu ukážku vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát s bohatým výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V západnej hrebeňovej časti chráneného územia je zrúcanina stredovekého hradu Ostrý Kameň.) • Skalica (/15 303 obyv., 274 m n.m./ 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. V 17. storočí počtom obyvateľov, domov, ale predovšetkým z ekonomického hľadiska patrila Skalica medzi 5 - 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu či Prešovu.) • Kunovská priehrada (ubytovanie)

3.deň

Záhorská nížina - Myjavská pahorkatina - Biele Karpaty

Senica • Sobotište (/1 536 obyv., 252 m.n.m./ Obec leží na úpätí Bielych Karpát, na rozhraní Myjavskej a Chvojnickej pahorkatiny, približne 8 km severovýchodne od sídla okresu Senice.Roku 1547 sa tu usídlili habáni, ktorí si tu v priebehu 16. a 17. storočia vybudovali samostatné sídlisko Habánsky dvor. V areáli tunajšej Základnej školy bola v roku 1972 vybudovaná Hvezdáreň. Dominantou budovy je kopula, ktorej je umiestnený ďalekohľad MDN 120.) • Hrad Branč  Myjavská pahorkatina (Krajinný celok v oblasti Slovensko-moravských karpát. Skladá sa z vlastnej pahorkatiny a pásma bradiel, ktoré vystupujú ako tvrdoše z mäkkého ílovcovo-slieňovcového obalu.) • Brestovec (V časti Poľana kopaničiarskej obce Brestovec bola postavená Rozhľadňa - vyhliadková veža, ponúkajúca turistom najkrajší výhľad zo všetkých troch rozhľadní postavených v rámci projektu cezhraničnej spolupráce. Je situovaná na najvyššom mieste v okolí. Vysoká je 20 metrov.) • Žalostiná (/622 m n.m. Na vrchole rovnomenného kopca bola v roku 2009 postavená 6 m vysoká drevená rozhľadňa s vyhliadkovou plošinou 4 m nad zemou. Za pekného počasia z nej možno vidieť obec Chvojnicu od Havrana až po Vývoz spolu so susednou obcou Vrbovce.) • Skalica • Kunovská priehrada (ubytovanie)

4.deň

Záhorská nížina - Myjavská pahorkatina - Bradlové pásmo

Senica • Sološnica • Baťov kanál (Vnútrozemská vodná cesta Baťov kanál vznikla v 30. rokoch 20. storočia ako projekt využívaný na zavlažovanie územia. Firma Baťa vlastnila lignitovú baňu v Ratiškoviciach a plavebnú cestu využívala na prepravu paliva do svojich teplární v Otrokoviciach. Na tieto účely sa využívala až do roku 1960. Vodná cesta sa dlhé roky po zániku jej účelu nevyužívala a až v 90. rokoch sa opäť obnovil jej význam a začala sa využívať na turistické účely.)  Skalica (/177 m n.m., 14 806 obyv./ Starobylé slovenské mesto vybudované na hraniciach s Českou republikou, ktoré sa v uplynulých storočiach hrdilo prívlastkom slobodné kráľovské mesto. Medzi najvýznamnejšie pamiatky mesta patria Rotunda sv. Juraja, Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie s kláštorom, Dom kultúry postavený podľa projektu známeho architekta Dušana Jurkoviča, Farský kostol sv. Michala Archanjela a Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského.) • Tradičná výrobňa Skalického trdelníka (Skalický trdelník je zvláštnou špecialitou ktorej pôvod sa odvodzuje zo Sedmohradska. Ide o zákusok vyrobený z kysnutého cesta, obaleného orechami a pečený na otvorenom ohni. Pred samotným pečením sa cesto postupne navinie na drevený valec (Trdlo) dlhý asi 50 cm v hrúbke asi 3 cm. Potom sa cesto navinuté na „trdlo“ obalí nahrubo nasekanými orechami a za stáleho otáčania sa pečie nad otvoreným ohňom. Po upečení sa zákusok stiahne z dreveného trdla popráši mletým cukrom a nakoniec sa nakrája na kolieska o hrúbke asi 3 cm.)  Kunovská priehrada (ubytovanie)

5.deň

Myjavská pahorkatina - Biele Karpaty - Považské podolie - Nízke Tatry

Sobotište • Myjava Brezová pod Bradlom (V 19. storočí (1848) sa stala strediskom národnouvedomovacích snáh Štúrovcov. Boli tu vyhlásené Nitrianske žiadosti. Stredisko slovenského povstania v roku 1848. Prvé predstavenia slovenských ochotníkov v roku 1877. Na vrchu Bradlo mohyla M.R.Štefánika.)  Vrbové (Narodil sa tu Móric Beňovský, kráľ Madagaskaru, ktorý padol vo vojne proti francúzskym vojskám a dodnes ho magľašský ľud považuje za národného hrdinu. Tunajšia 38m vysoká kostolná veža sa od zvislej osi odkláňa o 98cm smerom na juhozápad.)  Nové Mesto nad Váhom (/195 m n.m., 20 084 obyv./ Prvá písomná zmienka o meste je zo 6. júna 1253, keď Kráľ Belo IV. udelil jeho obyvateľom mestské výsady za služby preukázané počas tatárskeho vpádu. Patrí teda medzi najstaršie slovenské mestá. Medzi najkrajšie sakrálne pamiatky mesta a celého Považia zaraďujeme opevnený Kostol Narodenia Panny Márie.) ((NKP)Národná kultúrna pamiatka, doložený je v Anonymovej kronike okolo roku 1200 ako hrad Blundus. Vybudovaný bol ako uhorský pohraničný hrad a patril pôvodne kráľovi.) • Hrad Beckov (Zrekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 60 metrov vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre viditeľná jeho silueta. Hrad s areálom je Národná kultúrna pamiatka.) • Považská Bystrica • Žilina (/85 278 obyv., 342 m.n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Vrútky  • Ružomberok  Liptovský Mikuláš  Liptovský Hrádok (ubytovanie)

6.deň

Nízke Tatry - Váh - Liptovská kotlina

Liptovský Hrádok • Rieka Belá (Najkrajšía a najdravšía prírodná rieka, ktorú ponúka Slovensko. Je splavná iba v jarných mesiacoch, pri topení sa snehu a minimálnej výške hladiny 65 cm.) • Rieka Váh (Najdlhšia rieka na Slovensku, ľavostranný prítok Dunaja; dĺžka 403 km, rozloha povodia 15 075 km2 (bez povodia Nitry 10 641 km2). Vzniká sútokom dvoch zdrojníc: Biely Váh pramení v Zelenom plese v Tatrách pod Kriváňom vo výške 2 026 m.n.m. a Čierny Váh na severnom úbočí Kráľovej hole vo výške 1 670 m.n.m.)  Areál vodného slalomu Liptovský Mikuláš (Areál vodného slalomu Ondreja Cibáka leží na juhovýchodnom okraji mesta Liptovský Mikuláš. Je situovaný na ľavom brehu rieky Váh, ktorej odrazením vody je aj napájaný. Do prevádzky bol spustený v roku 1978 a jeho zakladateľom bol pán Ondrej Cibák.)  Vrch Poludnica (/1 548,7 m n.m./ Poludnica je bralnatý zalesnený vrch, nachádzajúci sa na konci rázsochy Krakovej hole. Ohraničujú ju Iľanovská dolina zo západu a Jánska dolina z východu. Má dva vrcholy, na severe Prednú Poludnicu a na juhu vyšší vrchol Zadnú Poludnicu.)  Liptovský Ján (Svätojánska turistická rozhľadňa stojí na nevysokom vrchu nad kúpeľnou vieskou Liptovský Ján. Rozhľadňa je celodrevená a má dve poschodia.) • Liptovský Hrádok (ubytovanie)

7.deň

Nízke Tatry - Chočské vrch

Liptovský Hrádok • Vysoké Tatry (Pohorie rozprestierajúce sa v severnej časti Slovenska, na hranici s Poľskom. V roku 1949 boli vyhlásené za prvý národný park na Slovensku (TANAP) a roku 1993 boli spolu s poľskou časťou Tatier vyhlásené organizáciou UNESCO za "Biosférickú rezerváciu Tatry". Vysoké Tatry vznikli v treťohorách zdvihom žulového masívu nad úroveň terénu a súčasnú podobu nadobudli činnosťou ľadovcov v štvrtohorách. Touto horotvornou činnosťou vznikli charakteristické skalné vrcholy (Gerlachovský štít /2 654,4 m n.m./ , Kriváň /2 494,7 m n.m./, Rysy /2 503,0 m n.m./, Lomnický štít /2 633,9 m n.m./), hlboké ľadovcové doliny (Mengusovská dolina, Veľká a Malá Studená dolina), morény a plesá (Štrbské pleso, Skalnaté pleso).)  Pribylina (/1 318 obyv., 768 m n.m./ Nachádza sa na južnom úbočí Západných Tatier pod vrchmi Baranec /2 184 m n.m./ a Bystrá /2 284 m n.m./. Z obce je jeden z najkrajších výhľadov na vrchol Kriváňa /2 494,7 m n.m./. Dedina sa nachádza pod ústim potoka Račková do rieky Belá.) • Vrch Kriváň (/2 494,7 m n.m./ Leží na konci rázsochy, ktorá sa od hlavného hrebeňa Vysokých Tatier odvetvuje v Čubrine. Je jedným z najvyšších vrchov Slovenska. Od 19. storočia je neoficiálnym symbolom slobody Slovákov a slovanskej súdržnosti. Medzi rokmi 1960 až 1990 bol zobrazený s vatrou na znaku Slovenska v štátnom znaku Česko-Slovenska. Dočasne nahradil tradičný slovenský znak s trojvrším a krížom, ktorý je dnes v štátnej symbolike Slovenskej republiky. V roku 2005 bolo rozhodnuté, že bude zobrazený aj na slovenských eurominciach. Po Kriváni je pomenovaná aj planétka (24260) Kriváň.) • Liptovský Hrádok (ubytovanie)

8.deň

Vysoké Tatry

Liptovský Hrádok Tatry (Horská oblasť na severe Slovenska zahrňujúca územie Vysokých, Belianskych a Západných Tatier. Hlavný hrebeň Vysokých Tatier meria 26 km. Začína sa na západe Ľaliovým sedlom /1 947 m n.m./ a končí sa na východe v Kopskom sedle /1 749 m n.m./. Prvým končiarom na západe je Svinica /2 300 m n.m./, posledným končiarom na východe Jahňací štít. Z hlavného hrebeňa Vysokých Tatier odbočujú severným a južným smerom viaceré hrebene a rozložitejšie rázsochy. Zvláštnosťou pohoria je, že najvyššie končiare nie sú v hlavnom hrebeni, ale na južných rázsochách pohoria (Kriváň /2 494 m n.m./, Končistá /2 535 m n.m/., Gerlachovský štít /2 655 m.n.m./, Slavkovský štít /2 452 m n.m./, Lomnický štít /2 632 m.n.m./), ktoré sú vyššie ako severné rázsochy.)  Liptovský Ján (/634 m n.m., 1 066 obyv./ Obec leží v ústí Jánskej doliny do Liptovskej kotliny, pod výbežkom Nízkych Tatier. Preteká ňou riečka Štiavnica, ktorá sa cca 1 km severovýchodne vlieva do Váhu. V obci sa nachádza 13 minerálnych prameňov a mimo ich je 10. Najznámejší obecný prameň Teplica, inak Kaďa. Nachádza sa asi 100 m od Kazimírovského kaštieľa. Jeho zloženie sa nápadne podobá prameňu Rudolf. Zistilo sa, že tieto dva prameňe sú sesterské pramene - prameň Teplica je bočný prameň prameňu Rudolf. Mimo obce sa nachádza prameň Medokýš. Nachádza sa približne na polovici cesty na Borovú Sihoť v Podturni - Rovni.) • Liptovský Hrádok (ubytovanie)

9.deň

Nízke Tatry - Považie - Podunajská nížina

Liptovský Hrádok • Liptovský Mikuláš • Ružomberok (Uvádza sa od roku 1233. V roku 1318 po príchode nemeckých kolonistov baníkov získala obmedzené mestské práva. Koncom 19. storočia vznikli prvé závody-papierne, (papierenský mlyn tu bol už od roku 1721), celulózky, zápalkáreň a spracovanie bavlny, bryndziareň.) • Žilina • Trenčín • Trnava • Bratislava