1.deň

Bratislava • Stupava • Lozorno (188 m n.m.Obec na juhozápade Slovenska v okrese Malacky. Nad dedinou sa nachádza vodná nádrž, z ktorej vyteká Suchý potok. V obci pôsobí unikátne múzeum historických vozidiel v priestoroch bývalých kasární.) • Pernek (/849 obyv., 278 m n.m./ Obec sa rozprestiera v Záhorskej nížine na náplavovom kuželi, na úpätí Malých Karpát. V minulosti patril Pernek medzi významné európske náleziská antimónu.) • Kuchyňa  Vrch Vysoká (/754 m n.m./ Je to druhý najvyšší vrch Malých Karpát, situovaný v severnej časti Pezinských Karpát v ich podcelku Kuchynská hornatina. Vysoká býva často označovaná ako najkrajší malokarpatský vrch.)  Rohožník  (/3 601 obyv., 199 m n.m./ V obci pôsobí významný podnik (LafargeHolcim) na výrobu stavebných materiálov, cementov, kameniva betónu a iných špeciálnych poduktov.) • Sološnica  Plavecké Podhradie (/675 obyv., 256 m n.m./ Obec ležiaca na východe Záhorskej nížiny so zachovanou ľudovou zástavbou ktorej dejiny úzko súvisia s dejinami Plaveckého hradu a ešte starším osídlením na vrchu Pohanská. Prírodnými zaujímavosťami je jaskyňa Haviareň a Plavecká jaskyňa.)  Plavecká jaskyňa  Jablonica  Senica  Skalica (Návšteva výrobcu vína Wintenberg.) •Sobotište • Kunovská priehrada (Ubytovanie)

daska-DSC_1000.JPG
daska-DSC_1013.JPG
eugen-IMG_9288.JPG
daska-DSC_1076.JPG
eugen-IMG_9291.JPG
eugen-IMG_9281.JPG
eugen-IMG_9295.JPG
eugen-IMG_9292.JPG
eugen-IMG_9322.JPG
eugen-IMG_9340.JPG
eugen-IMG_9381.JPG
eugen-IMG_9386.JPG
eugen-IMG_9387.JPG
eugen-IMG_9395.JPG
juraj-IMG_8770.JPG
miso-2016-07-01 - DSC07614.jpg
eugen-sgs-DSC_0125.JPG
miso-2016-07-01 - DSC07683.jpg
juraj-IMG_8774.JPG