2.deň

Senica • Hrad Branč (Zrúcanina hradu ležiaca na rovnomennom kopci Myjavskej pahorkatiny, nad miestnou časťou obce Podbranč - Podzámok. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1317. Hrad sa rozkladá na ploche asi 7 500 m2, vo výške 480 m n.m. Hlavný vchod do dolného hradu je od východu. Vstup do hradu bol strážený dvoma bastiliónmi vonkajšieho opevnenia. Oproti hlavnému vchodu je trištvrtekruhová delová bašta stredného hradu, chrániaca paľbou z diel a ručných zbraní priestor vchodu pred nepriateľom. Obvodové murivo dolného hradu je na štyroch miestach prerušené polkruhovými baštami.) • Jablonica • Cerová • Prievaly  Buková (Vodná nádrž na potoku Hrudky. Nachádza sa v Bukovskej kotline neďaleko obce Buková v strednej časti Malých Karpát. Vodná nádrž slúži predovšetkým na zavlažovanie nižšie položených dedín (Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš atď.). V letných mesiacoch je veľmi obľúbená ako turistické centrum, najmä na rybárčenie.) • Vrch Záruby (/768 m n.m./ Najvyšší vrch Malých Karpát. Vrcholová časť bola vyhlásená za NPR. Predstavuje reprezentatívnu ukážku vegetačnej stupňovitosti a pestrosti vegetácie Malých Karpát s bohatým výskytom vzácnych a chránených druhov rastlín a živočíchov. V západnej hrebeňovej časti chráneného územia je zrúcanina stredovekého hradu Ostrý Kameň.) • Skalica (/15 303 obyv., 274 m n.m./ 6. októbra 1372 jej uhorský kráľ Ľudovít I. udelil výsady slobodného kráľovského mesta. V 17. storočí počtom obyvateľov, domov, ale predovšetkým z ekonomického hľadiska patrila Skalica medzi 5 - 6 najväčších a najvýznamnejších miest Slovenska a bola postavená na úroveň ďalším kráľovským mestám Bratislave, Košiciam, Trnave, Bardejovu či Prešovu.) • Kunovská priehrada (ubytovanie)

eugen-IMG_9438.JPG
eugen-IMG_9442.JPG
eugen-IMG_9462.JPG
eugen-IMG_9468.JPG
eugen-IMG_9448.JPG
eugen-sgs-DSC_0153.JPG
eugen-IMG_9473.JPG
eugen-sgs-DSC_0167.JPG
eugen-IMG_9491.JPG
eugen-sgs-DSC_0171.JPG
juraj-IMG_8869.JPG
juraj-IMG_8896.JPG
juraj-IMG_8907.JPG
juraj-IMG_8917.JPG
juraj-IMG_8944.JPG
juraj-IMG_8959.JPG
miso-2016-07-02 - DSC07752.jpg
ludko-IMG_1432.JPG
miso-2016-07-02 - DSC07765.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07766.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07775.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07784.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07759.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07792.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07845.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07870.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07875.jpg
miso-2016-07-02 - DSC07787.jpg
sona-IMG_0372.JPG