5.deň

Sobotište • Myjava Brezová pod Bradlom (V 19. storočí (1848) sa stala strediskom národnouvedomovacích snáh Štúrovcov. Boli tu vyhlásené Nitrianske žiadosti. Stredisko slovenského povstania v roku 1848. Prvé predstavenia slovenských ochotníkov v roku 1877. Na vrchu Bradlo mohyla M.R.Štefánika.)  Vrbové (Narodil sa tu Móric Beňovský, kráľ Madagaskaru, ktorý padol vo vojne proti francúzskym vojskám a dodnes ho magľašský ľud považuje za národného hrdinu. Tunajšia 38m vysoká kostolná veža sa od zvislej osi odkláňa o 98cm smerom na juhozápad.)  Nové Mesto nad Váhom (/195 m n.m., 20 084 obyv./ Prvá písomná zmienka o meste je zo 6. júna 1253, keď Kráľ Belo IV. udelil jeho obyvateľom mestské výsady za služby preukázané počas tatárskeho vpádu. Patrí teda medzi najstaršie slovenské mestá. Medzi najkrajšie sakrálne pamiatky mesta a celého Považia zaraďujeme opevnený Kostol Narodenia Panny Márie.) ((NKP)Národná kultúrna pamiatka, doložený je v Anonymovej kronike okolo roku 1200 ako hrad Blundus. Vybudovaný bol ako uhorský pohraničný hrad a patril pôvodne kráľovi.) • Hrad Beckov (Zrekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 60 metrov vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre viditeľná jeho silueta. Hrad s areálom je Národná kultúrna pamiatka.) • Považská Bystrica • Žilina (/85 278 obyv., 342 m.n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Vrútky  • Ružomberok  Liptovský Mikuláš  Liptovský Hrádok (ubytovanie)

eugen-IMG_9528.JPG
eugen-IMG_9543.JPG
eugen-IMG_9558.JPG
eugen-IMG_9564.JPG
eugen-IMG_9570.JPG
eugen-IMG_9575.JPG
eugen-IMG_9582.JPG
eugen-IMG_9588.JPG
eugen-IMG_9586.JPG
eugen-IMG_9591.JPG
eugen-IMG_9592.JPG
eugen-IMG_9620.JPG
eugen-IMG_9607.JPG
eugen-IMG_9650.JPG
juraj-IMG_9077.JPG
ludko-IMG_1506.JPG
miso-2016-07-05 - DSC08456.jpg
miso-2016-07-05 - DSC08473.jpg
miso-2016-07-05 - DSC08479.jpg
miso-2016-07-05 - DSC08489.jpg
miso-2016-07-05 - DSC08450.jpg
miso-2016-07-05 - DSC08507.jpg
vilo-IMG_3042_2.jpg
palec-P1120163.JPG
petra-20160705_100908.jpg
vilo-IMG_3044.JPG