2.deň

Vydraň • CHKO Východné Karpaty (Rozprestiera sa na výmere 25 307 ha, v oblasti Nízkych Beskýd prevažne v orografickom celku Laborecká vrchovina. Geologickým podložím chráneného územia je vonkajší flyš, ktorý je budovaný pieskovcami a ílovcami. V CHKO je 10 národných prírodných rezervácií, 2 chránené náleziská a 1 prírodný výtvor. Súčasťou CHKO sú i národné kultúrne pamiatky a to Dukelské múzeum a súbor východoslovenských drevených kostolov.) • Vrch Daňová (/840 mn.m./)  Vrch Paseky (/844 mn.m./  Na vrchu je postavená rozhľadňa. Stojí tu strážna veža z 2. svetovej vojny a neďaleko aj malý pamätník, ktorý je spomienkou na vstup Červenej armády na územie ČSR 20. 11. 1944. )  Kalinov (/292 obyv., 432 m n.m./ Z 18. storočia pochádza gréckokatolícka cerkev Nanebevzatia Panny Márie, projektovaná tereziánskou stavebnou kanceláriou. Pri cerkvi je 300-ročná lipa. Počas 1.svetovej vojny takmer dve tretiny obyvateľov presťahovali vtedajšie úrady z Kalinova k Trebišovu a do Miškolca.)  Krásny Brod  (V obci sa nachádza kaštieľ, ktorý je chránenou kultúrnou pamiatkou. Neďaleko obce sa nachádzajú ruiny Monastiera Zostúpenia Svätého Ducha zo 14. storočia. Neďaleko od ruín pôvodného monastiera bol vybudovaný nový baziliánsky monastier a chrám, kde je umiestnená aj zázračná ikona krásnobrodskej Bohorodičky.)  Medzilaborce (/6 741 obyv., 326 m n.m./ Ležia v severovýchodnej časti východného Slovenska v Prešovskom samosprávnom kraji, na sútoku riek Laborec a Vydraňka. Z kultúrno-historických pamiatok sú najvýznamnejšie tri sakrálne stavby. Cerkev Svätého Ducha, Cerkev Svätého Bazila Veľkého a Rímskokatolícky kostol Panny Márie. Zaujímavosťou je, že je jediným chrámom rímskokatolíckej cirkvi v Medzilaboreckom okrese. V meste pôsobí jedinečné Múzeum Andyho Warhola, ktorý pochádzal z Medzilaboriec. Múzeum bolo otvorené 30. júna 1991 vďaka iniciatíve Johna Warhola, viceprezidenta nadácie Andyho Warhola v New Yorku a ďalších nadšených propagátorov zakladateľa popartu.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

daska-CSC_0081.JPG
eugenm-DSC_0236.JPG
eugenm-DSC_0249.JPG
eugenm-DSC_0264.JPG
daska-DSC_0035.JPG
eugenm-DSC_0280.JPG
eugenm-DSC_0274.JPG
eugenm-DSC_0298.JPG
miso-2018-07-01 - DSC09747.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09751.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09754.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09755.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09767.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09771.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09760.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09795.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09845.jpg
miso-2018-07-01 - DSC09854.jpg
palec-OLY10089.JPG
palec-OLY10091.JPG
palec-OLY10111.JPG
palec-OLY10103.JPG
palec-OLY10113.JPG
palec-OLY10126.JPG
palec-OLY10129.JPG
palec-OLY10145.JPG
palec-OLY10150.JPG
palec-OLY10160.JPG
palec-OLY10155.JPG
palec-OLY10165.JPG
palec-OLY10197.JPG
palec-OLY10179.JPG
pito-2018-07-01 15.07.37.jpg