3.deň

Medzilaborce • Krásny Brod • Havaj (/399 obyv., 274 m n.m./ Podhorská obec Havaj má jeden z najoriginálnejších názvov na Slovensku. Leží v strede medzi mestami Stropkov a Medzilaborce. Počas II. svetovej vojny sa tu odohrali ťažké boje, o ktorých svedčí pamätník padlým v cintoríne čs. Armády na Dukle.) • Bukovce  Bukovská hôrka (/347 m n.m./ Osobitnú kapitolu v dejinách obce Bukovce tvorí náboženský život obce, ktorý bol spätý s existenciou kláštora v katastri obce na Bukovej Hôrke. Bukovecký kláštor rádu sv. Bazila Veľkého stál na priľahlom kopci. Dnes predstavuje gréckokatolícke pútnické miesto kde sa nachádza cerkev Povýšenia svätého Kríža, kaplnka Premenenia Pána a baziliánsky monastier. V 14. storočí sa do Uhorska prisťahovalo asi 40 tisíc kolonistov z ukrajinského Podolia. Viedol ich knieža Teodor Podolskij Koriatovič. Prisťahovalci v Krásnom Brode pri Medzilaborciach založili začiatkom 15. storočia kláštor baziliánov, ktorý sa stal duchovným centrom gréckokatolíckej cirkvi na východnom Slovensku.) • Svidník (/11 206 obyv., 225 m n.m./ Okresné mesto Svidník leží v severnej časti Nízkych Beskýd, na nivnej terase pri ústí rieky Ladomirky do Ondavy. Severovýchodne od Svidníka sa nachádzajú drevené kostolíky, NKP v obciach Ladomirová, Krajné Čierno, Hunkovce, Nižný Komárnik. V širšom okolí sú ďalšie drevené kostolíky NKP v Šemetkovciach, Miroli, Bodružali, Dobroslave a Korejovciach. Ide o majstrovské diela ľudových prevažne anonymných tvorcov. Sú prejavom sociálnych pomerov, ekonomických možností, materiálnych a kultúrnych podmienok života ľudu v určitých oblastiach. V roku 1975 bolo na Slovensku 70 drevených kostolíkov. Drevené kostolíky východného obradu sú obyčajne trojvežové, so stupňovite gradovanými strechami i vežičkami smerom k vstupu, s centrálnym charakterom pôdorysu lode oddelenej ikonostasom od svätyne. V bezprostrednom susedstve Amfiteátra sa na desať hektárovej ploche rozprestiera Národopisná expozícia v prírode SNM - Múzea ukrajinsko-rusínskej kultúry vo Svidníku.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

daska-CSC_0083.JPG
daska-CSC_0082.JPG
daska-DSC_0095.JPG
daska-DSC_0066.JPG
daska-DSC_0114.JPG
daska-DSC_0120.JPG
daska-DSC_0127.JPG
daska-DSC_0117.JPG
eugenm-DSC_0314.JPG
eugenm-DSC_0319.JPG
eugenm-DSC_0334.JPG
eugenm-DSC_0345.JPG
eugenm-DSC_0359.JPG
eugenm-DSC_0370.JPG
eugenm-DSC_0387.JPG
miso-2018-07-02 - DSC09865.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09892.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09939.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09947.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09955.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09976.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09986.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09990.jpg
miso-2018-07-02 - DSC09998.jpg
miso-2018-07-02 - DSC10037.jpg
miso-2018-07-02 - DSC10032.jpg
miso-2018-07-02 - DSC10046.jpg
miso-2018-07-02 - DSC10066.jpg
palec-OLY20225.JPG
palec-OLY20247.JPG
palec-OLY20238.JPG
palec-OLY20250.JPG
palec-OLY20296.JPG
palec-OLY20301.JPG
palec-OLY20326.JPG
palec-OLY20321.JPG
pito-2018-07-02 11.41.31.jpg