4.deň

Vydraň • Laborecká vrchovina (Flyšové pohorie patriace do oblasti Nízkych Beskýd. Na západe a juhozápade je ohraničená Ondavskou vrchovinou, na juhovýchode Beskydským predhorím, na východe Bukovskými vrchmi a na severe hranicou s Poľskom, za ktorou celok pokračuje pod názvom Beskid Nizki. Pohorie má príkrovovo-vrásovú stavbu. Relatívne výškové rozdiely sú tu 101 až 300m. Tvoria ho pieskovcové a ílovcové súvrstvia rozličnej litologickej povahy a odolnosti.) • Baranie  Vrch Stavok /752,4 m n.m./ Nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpatya je zároveň hraničným vrchom medzi Slovenskom a Poľskom. Leží medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov a poľskou dedinkou Olchowiec. V roku 1925 bol na geodetickom bode Stavok osadený hranol a dve podzemné značky. V roku 1956 tu bola postavená 5-poschodová meračská veža vysoká 22,67 m a slúžila do konca 60. rokov. Ďalšia 6-poschodová meračská veža bola postavená v roku 1965 o výške 31,22 m. Táto veža stála do roku 1975. Zaujímavosťou vrchu Stavok je, že tu stála ešte jedna, vojenská veža, ktorú počas 2. svetovej vojny v roku 1943 postavila nemecká armáda. • Pamätník Československej armády na Dukle (Pamätník bol postavený v roku 1949. Je to národná kultúrna pamiatka, ktorú tvorí 28 m vysoký pylón s monumentálnym súsoším, spolu so 49 m vysokou vyhliadkovou vežou. Postavená bola v roku 1974 a z jej vrcholu si môžete prezrieť celý terén Karpatsko-duklianskej operácie. Obidve zaujímavosti sa nachádzajú v tesnom susedstve hraničného priechodu. Od 8. septembra do 27. novembra 1944 tu zomrelo alebo bolo zranených 85 000 sovietskych a 6 500 československých vojakov. Na cintoríne je pochovaných 565 príslušníkov Československého armádneho zboru, ktorí padli počas karpatsko-dukelskej operácii pri oslobodzovaní Československa. Pamätník na Dukle znázorňuje hlavný úder do nemeckej obrany na poľsko-československom území a zároveň i bránu nášho oslobodenia. Pylón pamätníka s obradnou sieňou, ktorý uzatvára južnú stranu prírodného cintorína.) (V obci stojí trojpriestorový kostol sv. Mikuláša postavený v roku 1658. Interiér zdobí pôvodné barokové zariadenie s dominujúcim ikonostrasom.) • Bidružal (/63 obyv., 359 m n.m./ Obec má rozptýlenú potočnú radovú zástavbu. V historickej zástavbe až do 90. rokov 19. storočia obydlia boli len na pravej strane Bodružalíka. Umeleckým skvostom ľudovej architektúry je cerkov svätého Mikuláša, ktorá bola postavená v roku 1658 v južnej časti obce. Trojdielna drevená zrubová stavba v tvare troch štvorcov rozostavených na jednej ose od východu na západ má bohato členenú, akoby dvojpodlažnú šindľovú strechu s tromi v smere na západ sa zvyšujúcimi vežami. Strednú časť tvorí loď, ktorá je najväčšia a má zrubovú otvorenú kupolu. Celá stavba je účelne a harmonicky rozčlenená. Charakteristickou črtou bodružalskej cerkvi je dynamická kompozícia barokových cibuľových vežičiek, postupne sa zväčšujúca od malej východnej nad presbytériom cez strednú časť, loď až po západnú najvyššiu.)  Vydraň (Ubytovanie v RS Danova.)

daska-DSC_0145.JPG
daska-DSC_0168.JPG
daska-DSC_0147.JPG
eugenm-DSC_0399.JPG
eugenm-DSC_0415.JPG
miso-2018-07-03 - DSC00103.jpg
miso-2018-07-03 - DSC00108.jpg
miso-2018-07-03 - DSC00110.jpg
miso-2018-07-03 - DSC00130.jpg
miso-2018-07-03 - DSC00133.jpg
miso-2018-07-03 - DSC00143.jpg
palec-OLY30345.JPG
palec-OLY30342.JPG
palec-OLY30346.JPG
palec-OLY30360.JPG
palec-OLY30373.JPG
palec-OLY30404.JPG
palec-OLY30377.JPG
palec-OLY30409.JPG
pito-2018-07-03 15.17.56.jpg