7.deň

Strakčín (/2 435 obyv., 260 m n.m./ Obec leží pod úpätím masívu Nastas, ktorý je súčasťou Bukovských vrchov. Na severe hraničí s Poľskom a tiahne sa až k slovensko-ukrajinským hraniciam. Na juhozápade s mestečkom Snina. Obec Stakčín sa nachádza v údolí rieky Cirochy medzi Sninou a vodárenskou nádržou Starina.)  Podhoroď (/405 obyv., 342 m n.m./ Prvá neoficiálna zmienka dokonca tvrdí, že obec bola osídlená už pred rokom 1302. Už od 13. storočia dominoval obci hrad Tibava, z ktorého je dnes už len zrúcanina. Jej obyvatelia boli väčšinou poľnohospodári, pastieri, pálili vápno, uhlie a pracovali v miestnych lesoch. O prosperite dediny svedčila existencia mlyna v 18. storočí.)  Hrad Tibava  Kráľovský Chlmec (/130 m n.m., 7 580 obyv../)  Vinohradnícka oblasť Tokaj (Vinohradnícka oblasť Tokaj je geograficky uzatvorená oblasť vinohradníctva a vinárstva v povodí rieky Bodrog, severne na Slovensku ohraničená Zemplínskymi vrchmi, vrchom Rozhľadňa /469 m n.m./ a na juhu v Maďarsku ohraničená sútokom riek Tisa a Bodrog. Je historickou aj teritoriálnou súčasťou veľkého tokajského regiónu, ktorého väčšia časť sa rozprestiera na území Maďarska (cca 5 000 ha). Na Slovensku je zákonom delimitovaných 907 ha. Ide o plošne najmenšiu vinohradnícku oblasť na Slovensku.) • Sninské rybníky (Ubytovanie.)

daska-CSC_0358.JPG
daska-CSC_0360.JPG
daska-DSC_0251.JPG
daska-DSC_0256.JPG
daska-DSC_0260.JPG
daska-DSC_0270.JPG
daska-DSC_0271.JPG
daska-DSC_0282.JPG
daska-DSC_0312.JPG
daska-DSC_0318.JPG
daska-DSC_0356.JPG
daska-DSC_0371.JPG
daska-DSC_0362.JPG
daska-DSC_0380.JPG
daska-DSC_0382.JPG
eugenm-DSC_0476.JPG
miso-2018-07-06 - DSC09383.jpg
daska-DSC_0399.JPG
miso-2018-07-06 - DSC09384.jpg
miso-2018-07-06 - DSC09450.jpg
miso-2018-07-06 - DSC09465.jpg
miso-2018-07-06 - DSC09476.jpg
miso-2018-07-06 - DSC09481.jpg
palec-OLY60607.JPG
palec-OLY60643.JPG
palec-OLY60680.JPG
palec-OLY60692.JPG
palec-OLY60697.JPG
palec-OLY60707.JPG