1.deň

Bratislava • Žilina • Košice  Humenné (/32 793 obyv., 156 m n.m./ Mesto nachádzajúce sa v severovýchodnej časti východného Slovenska, v údolí rieky Laborec, v geomorfologickom celku Ondavská vrchovina. Vzniklo zo starej slovanskej osady pri rieke Laborec, o ktorej prvá písomná zmienka pochádza z roku 1317. Ďalšia história mesta je nerozlučne spätá s viac ako 350-ročnou érou Drugethovcov, následne Csákyovcov a Andrássyovcov.) • Jasenovský hrad (/392 m n.m./ Zrúcanina hradu sa rozprestiera na zalesnenom chrbte Humenských vrchov patriacich pod Vihorlatské vrchy. Nachádza sa zhruba južne od Humenného a približne 1 km od obce Jasenov. Od roku 2011 prebieha rekonštrukcia a záchrana hradu obcou Jasenov v spolupráci s občianskym Združením na záchranu Jasenovského hradu, ktoré je členom záujmového združenia Zachráňme hrady. Hradný areál je voľne prístupný pre návštevníkov.) • Vrch Krivoštianka (/549 m n.m./) • Strážske (/4 551 obyv., 134 m n.m./ Mesto leží v laboreckom výbežku Východoslovenskej nížiny. Prvá správa o Strážskom je v listine z roku 1337 o deľbe majetkov šľachticov z Michaloviec, ktorý patrila aj dedina Staré. Jej územie vtedy pretínala cesta, vedúca zo Strážskeho do Starého.)  Vranov nad Topľou  Skrabské (Návšteva zatopeného lomu v blízkosti obce, ktorý zostal po ťažbe vápenatého slieňa pre jednu z prvých cementární svojho druhu v Uhorsku.) • Hrad Kapušany (/511 m n.m./ Zrúcanina hradu nad obcou Kapušany, nad cestou do Bardejova, situovaná na skalnom výbežku vrchu Zámčisko. Na pomerne strmom kopci, na mieste starého slovanského hradiska ho postavili v 13. storočí. Mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. V roku 1685 ho obsadil Imrich Tököli, ale v tom istom roku ho dobylo cisárske vojsko. Začiatkom 18. storočia sa hradu zmocnil Telekessy, veliteľ vojsk Františka II. Rákociho, ktorý hrad v roku 1709 podpálil. V roku 1712 ho provizórne opravili, ale už v roku 1715 ho na základe rozhodnutia snemu zbúrali. Od roku 2012 prebiehajú práce na obnove hradu.)  Bardejov Zlaté (Ubytovanie Floriho chata).

OLY90002.JPG
OLY90001.JPG
OLY90003.JPG
OLY90005.JPG
OLY90004.JPG
OLY90007.JPG
OLY90009.JPG
OLY90008.JPG
OLY90011.JPG
OLY90012.JPG
OLY90013.JPG
OLY90015.JPG
OLY90017.JPG
OLY90018.JPG
OLY90019.JPG
OLY90022.JPG
OLY90023.JPG
OLY90027.JPG
OLY90028.JPG
OLY90032.JPG
OLY90033.JPG
OLY90035.JPG
OLY90036.JPG
OLY90037.JPG
OLY90038.JPG