5.deň

Bardejov  Kľušov (/1 102 obyv., 317 m n.m./) • Kapušany (/2 236 obyv., 279 m n.m./ Prvá písomná zmienka o obci i vyberaní mýta je z roku 1248, ešte skôr bola obec sídlom farnosti. Kapušany ležali pri križovatke krajinských ciest. Z cesty od Prešova do Bardejova sa tu oddeľovala vetva  tiahnuca sa na východ od údolia Tople.) • Šarišský hrad (/570 m n.m./ História hradu siaha do 12. storočia. Bol postavený na ochranu dôležitej obchodnej cesty známej ako Toryská cesta. Do roku 1660, keď ho náhle rozmetala explózia pušného prachu v prachárni, bol jedným z najväčších hradov na Slovensku. Jeho mohutnosť dokladujú rozľahlé ruiny a dobové zobrazenia.)  Prešov (/88 680 obyv., 250 m n.m./ Krajské hospodársko–správne a kultúrne centrum Šariša. Je tretím najväčším mestom na Slovensku. Trvalé slovanské osídlenie doložené na prelome 8. a 9.storočia. Prvá písomná zmienka o meste pochádza zo 7.11.1247. V roku 1887 mesto vyhorelo. Vývoj mesta v 16. a 17. storočí ovplyvnili šíriaca sa reformácia a protihabsburské povstania. Mesto postihli aj živelné pohromy, mor, požiare a jeho úpadok sa prehlboval. Do histórie sa zapísal rok 1687 známy ako prešovské jatky, keď bolo na námestí na výstrahu kruto popravených 24 mešťanov za podporu Imrichovi Tökölimu, vodcovi protihabsburského povstania. Zriadením gréckokatolíckej eparchie v roku 1816 sem začal prichádzať väčší počet Rusínov a koncom 18. storočia sa tu vytvorila aj významná židovská komunita. Veľký hospodársky význam pre mesto mala výroba soli, a preto v 19. storočí bol zastaraný systém ťaženia soli nahradený modernejším rozsiahlym komplexom v časti Solivar.)  Košice (/238 757 obyv., 255 m n.m./ Metropola východného Slovenska, 2.najväčšie mesto Slovenska Medzev (Ubytovanie.)

OLY30513.JPG
OLY30511.JPG
OLY30512.JPG
OLY30514.JPG
OLY30517.JPG
OLY30515.JPG
OLY30516.JPG
OLY30519.JPG
OLY30518.JPG
OLY30520.JPG
OLY30522.JPG
OLY30521.JPG
OLY30523.JPG
OLY30525.JPG
OLY30528.JPG
OLY30531.JPG
OLY30532.JPG
OLY30536.JPG
OLY30534.JPG
OLY30539.JPG
OLY30540.JPG
OLY30537.JPG
OLY30541.JPG
OLY30550.JPG
OLY30544.JPG
OLY30542.JPG
OLY30554.JPG
OLY30552.JPG
OLY30555.JPG
OLY30556.JPG