6.deň

Medzev • Jasov (/3 604 obyv., 263 m n.m./ Prvé písomné zmienky o Jasove spomínajú obec ako "banské mesto", čo svedčí o existencii a ťažbe nerastov v Jasove a jeho okolí. Mesto dokonca vstúpilo 26.12.1487 do zväzku banských miest (Zväz hornouhorských banských miest). Najvýznamnejšou etapou v histórii jasovského baníctva je obdobie panovania kráľa Ondreja III., ktorý 21.12.1290 vydal listinu, ktorou upevňuje banské práva jasovského prepošstva na ťažbu kovov s výnimkou striebra. Kým v stredoveku sa kládol dôraz na ťažbu striebra a medi, v 16. storočí sa začal zvyšovať záujem o železo a s tým súvisiacu ťažbu. Spočiatku sa premonštrátsky rád venoval ťažbe, neskôr prenajímal bane veľkým spoločnostiam, z ktorých je hodno spomenúť Rimamuránsko-šalgótarjánsku železiarenskú účastinnú spoločnosť, ktorá tu vykonávala banskú ťažbu od roku 1891. Najvýznamnejšou kultúrnou pamiatkou obce je Premonštrátsky kláštor, ktorého prvá budova bola postavená pravdepodobne z dreva ešte v roku 1228.• Rudník  Zlatá Idka (/410 obyv., 668 m n.m./ Horská obec leží na južných svahoch hlavného hrebeňa Volovských vrchov v závere doliny Idčianského potoka, v ktorom sa v minulosti ryžovalo zlato. V stredoveku bola obec kolonizovaná nemeckými presťahovalcami, najmä baníkmi. Po úpadku miestneho baníctva pôvodní nemeckí obyvatelia v 16. storočí opustili Zlatú Idku a podľa zachovaných dokumentov v roku 1696 bola Zlatá Idka už čisto slovenskou dedinou. Z pamiatok sa v obci zachovalo niekoľko sedliackych domov zo začiatku 20. storočia, rímskokatolícky barokovo-klasicistický kostol z roku 1768, zvonica z roku 1823, budova banskej správy z roku 1767 (v 19. storočí prebudovaná na hostinec) a pamiatkovo chránený objekt štôlňa Breuner.)  Kojšova hoľa (/1 245,7 m n.m./ Najvyšší vrch rovnomenného geomorfologického podcelku vo Volovských vrchoch. Na vrchole hole sídli meteorologická a radarová stanica Slovenského hydrometeorologického ústavu, zabezpečujúca monitoring poveternostných podmienok.)  Medzev (Ubytovanie - Ranč Šugov.)

OLY40559.JPG
OLY40558.JPG
OLY40557.JPG
OLY40561.JPG
OLY40562.JPG
OLY40563.JPG
OLY40565.JPG
OLY40566.JPG
OLY40567.JPG
OLY40568.JPG
OLY40570.JPG
OLY40571.JPG
OLY40572.JPG
OLY40574.JPG
OLY40575.JPG
OLY40578.JPG
OLY40580.JPG
OLY40579.JPG
OLY40583.JPG
OLY40582.JPG
OLY40586.JPG
OLY40587.JPG
OLY40596.JPG
OLY40600.JPG
OLY40601.JPG
OLY40603.JPG
OLY40604.JPG
OLY40605.JPG
OLY40606.JPG
OLY40607.JPG
OLY40608.JPG
OLY40610.JPG
OLY40616.JPG
OLY40612.JPG
OLY40614.JPG
OLY40617.JPG
OLY40623.JPG
OLY40622.JPG
OLY40624.JPG
OLY40625.JPG
OLY40626.JPG
OLY40629.JPG
OLY40630.JPG
OLY40632.JPG
OLY40636.JPG
OLY40634.JPG
OLY40637.JPG
OLY40640.JPG
OLY40642.JPG
OLY40644.JPG
OLY40645.JPG
OLY40648.JPG