7.deň

Hámor v Medzeve (Hámor Slovenského technického múzea, pôvodne tzv. Tischlerov hámor, predstavuje typ jednokladivového dvojohniskového hámra. Ide o kombinovanú stavbu (kameň - drevo) z druhej polovice 19. storočia. Nachádza sa v centre mestečka Medzev. Archaický charakter hámra umocňuje systém prívodu vody na koleso. V roku 1967 bol odkúpený a rekonštruovaný Technickým múzeom Košice. Uchovaný bol svojim spôsobom ako živá technická pamiatka, múzejný doklad konštrukcie, stavby a technológie kovania železa.) • Jasov • Jasovská jaskyňa (Jasovská jaskyňa sa nachádza v najvýchodnejšom výbežku Slovenského krasu, neďaleko východného okraja Jasovskej planiny, na južnom okraji obce Jasov. Dolný vchod do jaskyne je na pravom brehu Bodvy v nadmorskej výške 257 m, na východnom úpätí Jasovskej skaly, ktorá je súčasťou Národného parku Slovenský kras. Jaskyňa je vytvorená v strednotriasových sivých gutensteinských vápencoch a svetlých steinalmských vápencoch a dolomitoch bývalým ponorným tokom Bodvy v piatich vývojových úrovniach. Dosahuje dĺžku 2811 m a vertikálne rozpätie 55 m. Z rôznych tvarov riečnej modelácie sú najvýraznejšie stropné korytá. Bohatú sintrovú výplň zastupujú pagodovité stalagmity, stalagnáty, štíty, bubny, brčká a iné formy.) • Turniansky hrad • Zádielska tiesňava (Úzka kaňonovitá dolina vytvorená potokom Blatnica vo vápencoch Slovenského krasu. Hlboká takmer 400 metrov (najhlbšia na Slovensku), široká pri dne od 20 do 100m (miestami len 10m), a dlhá 4 km.)  Medzev (Ubytovanie - Ranč Šugov)

OLY50652.JPG
OLY50651.JPG
OLY50653.JPG
OLY50649.JPG
OLY50655.JPG
OLY50656.JPG
OLY50657.JPG
OLY50659.JPG
OLY50660.JPG
OLY50661.JPG
OLY50662.JPG
OLY50668.JPG
OLY50663.JPG
OLY50669.JPG
OLY50670.JPG
OLY50672.JPG
OLY50671.JPG
OLY50673.JPG
OLY50674.JPG
OLY50675.JPG
OLY50676.JPG
OLY50681.JPG
OLY50679.JPG
OLY50683.JPG
OLY50684.JPG
OLY50685.JPG
OLY50687.JPG
OLY50688.JPG
OLY50690.JPG
OLY50691.JPG
OLY50693.JPG
OLY50694.JPG
OLY50699.JPG
OLY50697.JPG
OLY50696.JPG
OLY50701.JPG
OLY50702.JPG
OLY50704.JPG
OLY50705.JPG
OLY50708.JPG
OLY50706.JPG
OLY50710.JPG
OLY50713.JPG
OLY50714.JPG
OLY50716.JPG
OLY50715.JPG
OLY50719.JPG
OLY50723.JPG
OLY50721.JPG
OLY50725.JPG
OLY50726.JPG
OLY50727.JPG
OLY50728.JPG
OLY50730.JPG
OLY50734.JPG
OLY50731.JPG
OLY50735.JPG
OLY50736.JPG
OLY50738.JPG
OLY50739.JPG
OLY50742.JPG
OLY50741.JPG
OLY50744.JPG
OLY50747.JPG
OLY50748.JPG
OLY50746.JPG
OLY50749.JPG
OLY50753.JPG
OLY50757.JPG
OLY50758.JPG
OLY50759.JPG
OLY50764.JPG
OLY50766.JPG
OLY50761.JPG
OLY50768.JPG
OLY50767.JPG
OLY50770.JPG
OLY50771.JPG
OLY50772.JPG