8.deň

Medzev (/4 435 obyv., 318 m n.m./ Mesto sa nachádza v údolí Bodvy, na severnom okraji Slovenského krasu a juhozápadnom okraji Volovských vrchov. Mestečko Medzev bolo založené nemeckými kolonistami, ktorých do krajiny pozval, po tatárskych vpádoch v roku 1241, prostredníctvom svojích poslov vtedajší uhorský kráľ Belo IV. Obyvatelia pôvodného Medzeva sa už od najstarších čias živili okrem poľnohospodárstva a baníctva aj spracovaním kovov v hámroch. Slovo „hámor” pochádza od nemeckého slova „Hammer”, čo znamená kladivo. Výraz „hámor” sa však už oddávna užíval nielen na označenie kladiva, ale aj dielne, v ktorej veľké železné kladivá na vodný pohon spracuvávali železo, meď, cín alebo iný kov. V Medzeve to boli najčastejšie hámre na spracovanie železa.) • Košice (/239 095 obyv., 208 m n.m./ Metropola východného Slovenska, 2. najväčšie mesto Slovenska. V kontexte Slovenska, vzhľadom k zrkadlovite excentrickej polohe voči Bratislave, si s ňou delia sféry vplyvu približne v pomere 2:3. Rozloha je 243 km², na 1km² pripadá 970 obyvateľov. Vyspelá kráľovská osada Villa Cassa sa spomína v roku 1230. Po získaní mestských privilégií roku 1290 sa Košice stali sídlom najvyššieho orgánu štátnej moci Horného Uhorska - Kráľovskej komory. V roku 2013 sa Košice stali Európskym hlavným mestom kultúry. Od roku 2016 nesú titul Európske mesto športu, od toho istého roku sa tu koná prestížny medzinárodný filmový festival Art Film Fest. )  Hutnícky kombinát US Steel (Jeden z najväčší podnikov na Slovensku, postavený v rokoch 1960 – 1965, zamestnáva takmer 12 000 pracovníkov a rozkladá sa ncha ploche 750 ha. Spoločnosť sa podieľa 15% na celoslovenskom objeme zahraničného obchodu. Patrí medzi 30 najväčších oceliarní na svete. Ročne vyprodukuje asi 4,5 mil. ton ocele a 3,1 mil. ton valcovaného plechu.) • Jasov  Medzev (Ubytovanie.)

OLY60780.JPG
OLY60782.JPG
OLY60778.JPG
OLY60783.JPG
OLY60784.JPG
OLY60786.JPG
OLY60788.JPG
OLY60787.JPG
OLY60790.JPG
OLY60792.JPG
OLY60794.JPG
OLY60795.JPG
OLY60797.JPG
OLY60801.JPG
OLY60800.JPG
OLY60810.JPG
OLY60804.JPG
OLY60805.JPG
OLY60811.JPG
OLY60815.JPG
OLY60817.JPG
OLY60818.JPG
OLY60819.JPG
OLY60820.JPG
OLY60822.JPG
OLY60827.JPG
OLY60829.JPG
OLY60831.JPG
OLY60830.JPG
OLY60834.JPG
OLY60835.JPG
OLY60838.JPG
OLY60837.JPG
OLY60839.JPG
OLY60840.JPG
OLY60842.JPG
OLY60843.JPG
OLY60845.JPG
OLY60846.JPG
OLY60849.JPG
OLY60853.JPG
OLY60854.JPG
OLY60855.JPG
OLY60861.JPG
OLY60856.JPG
OLY60863.JPG
OLY60866.JPG
OLY60868.JPG
OLY60865.JPG
OLY60869.JPG
OLY60871.JPG
OLY60870.JPG
OLY60873.JPG
OLY60875.JPG
OLY60877.JPG
OLY60878.JPG
OLY60880.JPG
OLY60881.JPG
OLY60882.JPG
OLY60883.JPG
OLY60885.JPG
OLY60890.JPG
OLY60894.JPG
OLY60891.JPG
OLY60895.JPG
OLY60896.JPG
OLY60898.JPG
OLY60900.JPG
OLY60909.JPG
OLY60902.JPG
OLY60904.JPG
OLY60910.JPG
OLY60911.JPG
OLY60912.JPG
OLY60915.JPG
OLY60920.JPG
OLY60919.JPG
OLY60927.JPG
OLY60926.JPG
OLY60932.JPG
OLY60933.JPG
OLY60936.JPG
OLY60935.JPG
OLY60942.JPG
OLY60941.JPG
OLY60943.JPG
OLY60946.JPG
OLY60947.JPG
OLY60950.JPG
OLY60949.JPG
OLY60948.JPG
OLY60953.JPG
OLY60952.JPG
OLY60957.JPG
OLY60954.JPG
OLY60956.JPG
OLY60962.JPG
OLY60960.JPG
OLY60963.JPG
OLY60970.JPG
OLY60966.JPG
OLY60971.JPG
OLY60974.JPG
OLY60977.JPG
OLY60980.JPG
OLY60981.JPG
OLY60979.JPG
OLY60986.JPG
OLY60987.JPG
OLY60988.JPG
OLY60990.JPG
OLY60998.JPG
OLY61000.JPG
OLY61002.JPG
OLY61003.JPG
OLY61005.JPG
OLY61004.JPG
OLY61006.JPG
OLY61007.JPG
OLY61010.JPG
OLY61011.JPG
OLY61014.JPG