9.deň

Medzev • NP Slovenský kras (Národný park s rozlohou asi 440km². Tvorí ho sústava krasových planín, ktoré oddeľujú hlboké kaňony Slanej a Štítnika, Zádielska a Hájska tiesňava, Miglinc a kotlina Turne. Planiny Koniarska, Silická, Plešivecká, Zádielská, Jasovská a Horný a Dolný vrch sa mierne skláňajú od severu na Juh. Je tu množstvo evidovaných jaskýň (sprístupnené Domica, Gombasecká jaskyňa, Jasovská, Krásnohorská a Ochtinská aragonitová jaskyňa, nesprístupnené Veľká Bifka, jaskyňa na Kečovských lúkach, Zvonivá diera) a priepastí (Silická ľadnica, Brázda, Kunia, Zvonivá priepasť, Veľká a Malá Žomboj).• Jasov • Rudník • Malá Ida (/1 581 obyv., 306 m n.m./. Obec Malá Ida leží v severozápadnej časti Košickej kotliny na nive potoka Ida. Severne od obce sa dvíhajú Volovské vrchy, veľká časť chotára však leží v pahorkatine z treťohorných usadenín. Východný a západný okraj chotára pokrývajú lesy, v ktorých prevláda dub.) • Košice • Žilina • Trenčín • Trnava • Bratislava