Rámcový program expedície

 

Trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2020  

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

4

4

5

2

9 dní

1 600

27.6. do 5.7.2020

 

  

1.deň

Bratislava - Dolné Považie - Malá Fatra - Orava

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Leopoldov • Hlohovec Piešťany  Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Tematín (Zrúcanina hradu v pohorí Považský Inovec. Od jeho vzniku v 13. storočí vystriedal mnoho majiteľov. Začiatkom 18. storočia bol ťažko poškodený a pustol. V okolí chránené územie Tematínske vrchy.) • Považská Bystrica • Žilina (/82 867 obyv., 342 m n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Terchová • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania).

2.deň

Orava - Malá Fatra

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ Obec bola založená ako valaská obec na území panstva Oravského hradu. Prvá písomná zmienka je z roku 1556. Obyvatelia sa v tých časoch na leto sťahovali so stádami do hôr, ale postupne sa rodiny usadzovali a tak vznikli dnešné osady Zázrivej ako Ráztoky, Havrania, Petrová, Biela a ďalšie.) • Vrch Veľký Rozsutec (/1 609,7 m n.m./ Vrch leží v Krivánskej Malej Fatre. Je považovaný za jeden z najkrajších vrchov na Slovensku. Veľký Rozsutec sa stal symbolom pohoria a nachádza sa aj v logu národného parku Malá Fatra. V minulosti sa tradovalo, že v okolí vrcholu sa nachádza zlato a legenda o ukrytom Jánošíkovom poklade.)  Terchová (/4 084 obyv., 518 m n.m./ Obec sa nachádza medzi Krivánskou Fatrou a Kysuckou vrchovinou na severe Žilinskej kotliny. Centrom obce preteká rieka Varínka. Tvorí vstup do Vrátnej doliny. Nachádza sa tu až 68 osád. Obyvatelia pracovali v kameňolomoch, lesoch a živili sa chovom oviec. V 19. storočí sa veľká časť obyvateľstva vysťahovala najmä do Kanady, USA, Francúzska a Argentíny. Od začiatku 60. rokov sa každoročne koná kultúrny festival Jánošíkove dni. V obci sa v roku 2015 postavila 30 m vysoká rozhľadňa. Nachádzajú sa tu 3 terasy, z ktorých je výhľad najmä na obec Terchovú a okolité vrcholy Malej Fatry.) • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania)

3.deň

Orava - Kysucká vrchovina

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ ) • Párnica (/911 obyv., 455 m n.m./ Pôvod názvu bol odvodený údajne od prameňa teplej vody tzv. teplice, alebo parnice ktorý sa nachádza za obcou smerom na sever. Ani počas zimných mesiacov voda nezamŕzala a neustále sa z nej parilo. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia tu hydrológovia uskutočnili prieskumný vrt.) • Splav rieky Orava (Vyhliadková plavba starootcovskou drevenou plťou po rieke Orava popod skalné bralo Oravského hradu. Plťami sa v minulosti dolu Oravou zvážalo hlavne stavebné drevo (na výstavbu Žiliny, Bytče, Hričova, Trenčína i dnešnej Budapešti), ale aj seno, obilie, keramika, plátno, skaly, drevené šindle, hranoly, dosky, aj rozobraté drevenice. Na pltiach sa prevážal tovar tiež z Poľska - olovo, meď ale najmä soľ . V roku 1695 sa jej takto prepravilo až 16 000 ton.)  Dolný Kubín (/18 821 obyv., 468 m n.m./ Okresné mesto, administratívne, hospodárske a kultúrne centrum Oravy nachádzajúce sa na severozápadnom Slovensku. Dominantou týčiacou sa nad mestom z juhu je Veľký Choč /1 611 m n.m./, zo severu Kubínska hoľa /1 346 m n.m./. Najstaršie zachované pamiatky stavebnej a umeleckej povahy pochádzajú zo 14. storočia. S týmto storočím je spojená výstavba prvého gotického kostola, ktorý bol v roku 1627 rozšírený a roku 1725 barokizovaný. Najvýznamnejšími budovami na námestí sú budova bývalého župného domu.) • Oravský hrad (/520 m n.m./ Pochádza z druhej tretiny 13. storočia a nahradil starý drevený hrádok. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu sa budoval zhora nadol postupne až do 17. storočí. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1611 zásluhou Juraja Thurzu.) • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania)

4.deň

Oravská vrchovina - Oravská kotlina

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ ) • Vrch Okrúhlica (/1  076,4 m n.m./ Druhý najvyšší vrch Kysuckej vrchoviny. Masív leží vo východnej časti pohoria, v juhovýchodnej časti podcelku Kysucké bradlá. Najľahší výstup na Okrúhlicu vedie zo Zázrivej cez rázcestie Javorinka.) • Vrch Minčol (/1  139,3 m n.m./ Nevýrazný vrch v hrebeni Oravskej Magury, severne od rovnomenného a najvyššieho vrchu pohoria. Nachádza sa medzi Minčolom a Paráčom, nad zázrivskou osadou Havrania. Čiastočne lúčnatý vrchol poskytuje obmedzené výhľady.)  Terchová (/4 084 obyv., 518 m n.m./ ) • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania)

5.deň

Orava - Horné Považie - Veľká Fatra - Staré Hory

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ ) • Párnica (/911 obyv., 455 m n.m./) • Kraľovany (/432 obyv., 430 m n.m./ Časť obyvateľov Kraľovian sa v minulosti zaoberala pltníctvom a lovom rýb. Daň z úlovku odovzdávali Oravskému panstvu, pretože ako slobodní občania nepracovali na panských roliach. Obec nabrala na význame po zriadení železnice do Oravského Podzámku v roku 1898, ktorá začínala v miestnej stanici. Kraľovany sa tak stali významným dopravným uzlom, čo dokladá fakt, že v roku 1935 mala stanica až 6 koľají. V roku 1935 mala už elektrifikovaná obec 671 obyvateľov.)  Turany • Vrútky (/7 762 obyv., 382 m n.m./ Železničná križovatka získala význam v roku 1870 a 72 výstavbou Košicko - Bohumínskej trati a v roku 1872 - 75 vybudovaním Zvolenskej stanice.) • Martin (54 618 obyv., 400 m n.m./  Hospodárske stredisko Turca a rozvinutým strojárstvom. Už od roku 1264 sa spomína obec s kostolom sv. Martina. V roku 1340 získal Martin mestské práva. Pri prechode husitských vojsk Martin vyhorel. V roku 1489 získal trhové a jarmočné práva, v roku 1861 tu bolo prijaté Memorandum slovenského národa, v ktorom sa žiadalo vyhlásenie Slovenska za samostatné územie so spisovným jazykom Slovenským.) • Turčianske Teplice (/6 347 obyv., 518 m n.m./  Patria medzi najstaršie kúpeľné mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste, resp. o teplých prameňoch pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi.) • Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)

6.deň

Staré Hory - Kremnické vrchy

Banská Bystrica (/78 327 obyv., 362 m n.m./ (Mesto leží vo Zvolenskej kotline na významnej križovatke ciest zo Zvolena, Brezna, Turca a Liptova. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch Hrona v doline medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským Rudohorím a Kremnickými vrchmi. Historické jadro Banskej Bystrice je od roku 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), ktorej hranice tvoria zvyšky stredovekého opevnenia, stavané od 1. polovice 16. storočia a zahrňovalo domy na námestí, priľahlé ulice, hospodárske budovy, dve studne a hradný komplex. Celé mesto teda obkolesovali kamenné obranné múry z ochodzami. Deväť brán, stavaných ako prejazdné budovy, chránilo vstup do mesta.• Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Harmanec (Vznikla v 19. storočí ako osada Harmanecká papiereň, v ktorej bola roku 1829 postavená papiereň na ručnú výrobu z handroviny. V roku 1868 prešla na modernú technológiu výroby papiera z drevoviny.) • Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)

7.deň

Staré Hory - Nízke Tatry

Selce (/2 143 obyv., 380 m n.m./ Obec sa nachádza na južnom okraji Starohorských vrchov, v údolí Selčianskeho potoka. Obec mala poľnohospodársky charakter a patrila ľupčianskemu panstvu. Od 15. do 18. storočia bola majiteľom miestneho majera rodina Seleckých, po rozpade panstva boli v roku 1876 majetky rozpredané tunajším obyvateľom.• Donovaly • Korytnica (Dnes už zaniknuté kúpele. Liečivá voda síranovo-hydrogénuhličitanová, vápenato-horečnatá, železnatá, uhličitá, hypotonické, studená získala na Svetovej výstave vo Viedni v roku 1873 zlatú medailu. Rok 1904 znamenal na Svetovej výstave v Saint Louis v USA striebornú medailu v histórii minerálnej vody Korytnicka, ktorá sa dodnes plní do fliaš z prameňov Klement, Vojtech I a II, Ľudovít, Žofia a Jozef. Pramene sa používali aj na pitné kúry. Korytnickú vodu porovnávali s prameňmi v Karlových Varoch a vo Vichy.) • Nízke Tatry (Predstavujú mohutnú horskú klenbu, ktorá sa tiahne v smere východ - západ v dĺžke 80 km. Najvyššiu nadmorskú výšku dosahujú na Ďumbieri /2 043 m n.m./. Hlavný hrebeň v jednotlivých častiach pohoria mení svoj vzhľad i geomorfologický charakter. Masív Prašivej v západnej časti s najvyšším vrcholom Veľká Chochuľa /1 753 m n.m./, je typickým príkladom hôľneho masívu s hladko modelovaným reliéfom. Úsek medzi sedlom Ďurkovej a Čertovicou tvorí ďumbierska časť pohoria. Je najskalnatejšou skupinou celého hrebeňa s výrazným vysokohorským charakterom a so znakmi intenzívnej štvrtohornej ľadovcovej modelácie.) • Vrch Prašivá (/1 651,8 m n.m./ Hôľnatý vrch v západnej časti Ďumbierskych Tatier.) • Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)

8.deň

Staré Hory - Poľana - Veporské vrchy

Banská Bystrica • Brusno (Kúpeľná obec na Horehroní. Prírodná liečivá, slabo mineralizovaná, hydrogénuhličitanovo-síranová, vápenato-sodno-horečnatá, uhličitá, sírna, hypotonické voda s teplotou 16 až 21 °C tu vyviera z niekoľkých prameňov. Pramene Ondrej, Ľudvík a Pavla sa využívajú na pitné procedúry a plnia do fliaš a sú najstaršími zdrojmi minerálnej vody. Hedviga vyviera pod dnom kúpeľného bazénu a odtiaľ sa vedie do šachty bez ďalšieho využitia. V rokoch 1962 a 1968 až 1969 vyvŕtali zdroje Ondrej, Ďumbier a Vepor.)  Nemecká • Brezno Čierny Balog (/5 081 obyv., 555 m n.m./ Rozľahlá obec sa nachádza v srdci Veporských vrchov, asi 4 km južne od Brezna. V okolí viacerými dolinami viedli lesné železnice v dĺžke 130 km. Z nich sa zachovala ako technická pamiatka Čiernohronská lesná železnica až do doliny Vydrovo. V doline bol vybudovaný Lesnícky skanzen.• Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)

9.deň

Staré Hory - Štiavnické vrchy - Vtáčnik - Bratislava

Banská Bystrica  Zvolen (/43 488 obyv., 292 m n.m./ Mesto leží v oblasti stredného Pohronia na sútoku riek Hron a Slatina. Najstaršiu časť mesta predstavuje Námestie SNP. Mesto bolo sídlom slúžnovského okresu a zasadanie generálnych kongregácií (orgánov župy) sa natrvalo prenieslo do Banskej Bystrice, kde bol postavený župný dom. Zámok sa začiatkom 19. storočia stal majetkom štátu a starý zvolenský hrad pustol. V rokoch 1968 - 1990 po vojenskej okupácii štátu Zvolen patril k mestám s najväčšou koncentráciou okupačných vojsk a bolo tu aj sídlo velenia sovietskej divízie.)  Žiar nad Hronom (/19 805 obyv., 226 m n.m./ Okresné mesto sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Najvýznamnejším priemyselným podnikom mesta a regiónu sú hliníkarne - závody SNP. S výstavbou hlinikárne sa začalo v roku 1951 a už v máji 1953 začala skúšobná výroba hliníka. Hutnícky kombinát zmenil život v obci Svätý Kríž, ktorú v roku 1955 premenovali na Žiar nad Hronom.)  Hrad Šášov • Nitra  Bratislava