1.deň

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Leopoldov • Hlohovec Piešťany  Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Tematín (Zrúcanina hradu v pohorí Považský Inovec. Od jeho vzniku v 13. storočí vystriedal mnoho majiteľov. Začiatkom 18. storočia bol ťažko poškodený a pustol. V okolí chránené územie Tematínske vrchy.) • Považská Bystrica • Žilina (/82 867 obyv., 342 m n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Terchová • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania).

IMG-20200703-WA0022.jpg
IMG-20200703-WA0015.jpg
IMG-20200703-WA0014.jpg
IMG-20200704-WA0002.jpg
IMG-20200704-WA0004.jpg
IMG-20200704-WA0005.jpg
IMG-20200703-WA0027.jpg
IMG-20200704-WA0003.jpg