3.deň

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ ) • Párnica (/911 obyv., 455 m n.m./ Pôvod názvu bol odvodený údajne od prameňa teplej vody tzv. teplice, alebo parnice ktorý sa nachádza za obcou smerom na sever. Ani počas zimných mesiacov voda nezamŕzala a neustále sa z nej parilo. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia tu hydrológovia uskutočnili prieskumný vrt.) • Splav rieky Orava (Vyhliadková plavba starootcovskou drevenou plťou po rieke Orava popod skalné bralo Oravského hradu. Plťami sa v minulosti dolu Oravou zvážalo hlavne stavebné drevo (na výstavbu Žiliny, Bytče, Hričova, Trenčína i dnešnej Budapešti), ale aj seno, obilie, keramika, plátno, skaly, drevené šindle, hranoly, dosky, aj rozobraté drevenice. Na pltiach sa prevážal tovar tiež z Poľska - olovo, meď ale najmä soľ . V roku 1695 sa jej takto prepravilo až 16 000 ton.)  Dolný Kubín (/18 821 obyv., 468 m n.m./ Okresné mesto, administratívne, hospodárske a kultúrne centrum Oravy nachádzajúce sa na severozápadnom Slovensku. Dominantou týčiacou sa nad mestom z juhu je Veľký Choč /1 611 m n.m./, zo severu Kubínska hoľa /1 346 m n.m./. Najstaršie zachované pamiatky stavebnej a umeleckej povahy pochádzajú zo 14. storočia. S týmto storočím je spojená výstavba prvého gotického kostola, ktorý bol v roku 1627 rozšírený a roku 1725 barokizovaný. Najvýznamnejšími budovami na námestí sú budova bývalého župného domu.) • Oravský hrad (/520 m n.m./ Pochádza z druhej tretiny 13. storočia a nahradil starý drevený hrádok. Komplex budov horného, stredného a dolného hradu sa budoval zhora nadol postupne až do 17. storočí. Dnešnú podobu získal hrad v roku 1611 zásluhou Juraja Thurzu.) • Zázrivá (Ubytovanie Hotel Havrania)

20200629_065423.jpg
20200629_065419.jpg
20200629_065453.jpg
20200629_122553.jpg
20200629_122554.jpg
20200629_122555.jpg
20200629_122556.jpg
20200629_122557.jpg
20200629_122611.jpg
20200629_122614.jpg
20200629_122622.jpg
20200629_122612.jpg
20200629_122625.jpg
20200629_123923.jpg
20200629_123924.jpg
20200629_160534.jpg
20200629_163633.jpg
20200629_164839.jpg
20200629_164843.jpg
20200629_164847.jpg
20200629_164857.jpg
20200629_165242.jpg
20200629_165245.jpg
20200629_171452.jpg
20200629_171454.jpg
20200629_171505.jpg
20200629_171514.jpg
20200629_171515.jpg
20200629_171521.jpg
20200629_171532.jpg
20200629_172447.jpg
20200629_172457.jpg
20200629_175209.jpg
IMG-20200703-WA0001.jpg
IMG-20200703-WA0012.jpg
20200629_175213.jpg
IMG-20200703-WA0038.jpg
IMG-20200703-WA0039.jpg
IMG-20200703-WA0040.jpg
IMG-20200703-WA0041.jpg
IMG-20200703-WA0042.jpg
IMG-20200703-WA0054.jpg
20200629_175219.jpg
IMG-20200703-WA0055.jpg
IMG-20200703-WA0064.jpg
IMG-20200703-WA0066.jpg
IMG-20200703-WA0107.jpg
IMG-20200703-WA0108.jpg
IMG-20200704-WA0001.jpg
IMG-20200705-WA0065.jpg
IMG-20200705-WA0068.jpg
IMG-20200703-WA0062.jpg
IMG-20200705-WA0077.jpg
IMG-20200705-WA0069.jpg
IMG-20200705-WA0078.jpg
IMG-20200705-WA0079.jpg
IMG-20200705-WA0080.jpg
IMG-20200705-WA0081.jpg
IMG-20200705-WA0067.jpg
IMG-20200705-WA0082.jpg
IMG-20200705-WA0083.jpg
2020-06-29---20200629_145513_002jpg_50829009191_o.jpg
2020-06-29---20200629_174716jpg_50828262863_o.jpg
IMG-20200705-WA0084.jpg
2020-06-29---20200629_163614jpg_50829010081_o.jpg
IMG-20200705-WA0085.jpg