5.deň

Zázrivá (/2 638 obyv., 600 m n.m./ ) • Párnica (/911 obyv., 455 m n.m./) • Kraľovany (/432 obyv., 430 m n.m./ Časť obyvateľov Kraľovian sa v minulosti zaoberala pltníctvom a lovom rýb. Daň z úlovku odovzdávali Oravskému panstvu, pretože ako slobodní občania nepracovali na panských roliach. Obec nabrala na význame po zriadení železnice do Oravského Podzámku v roku 1898, ktorá začínala v miestnej stanici. Kraľovany sa tak stali významným dopravným uzlom, čo dokladá fakt, že v roku 1935 mala stanica až 6 koľají. V roku 1935 mala už elektrifikovaná obec 671 obyvateľov.)  Turany • Vrútky (/7 762 obyv., 382 m n.m./ Železničná križovatka získala význam v roku 1870 a 72 výstavbou Košicko - Bohumínskej trati a v roku 1872 - 75 vybudovaním Zvolenskej stanice.) • Martin (54 618 obyv., 400 m n.m./  Hospodárske stredisko Turca a rozvinutým strojárstvom. Už od roku 1264 sa spomína obec s kostolom sv. Martina. V roku 1340 získal Martin mestské práva. Pri prechode husitských vojsk Martin vyhorel. V roku 1489 získal trhové a jarmočné práva, v roku 1861 tu bolo prijaté Memorandum slovenského národa, v ktorom sa žiadalo vyhlásenie Slovenska za samostatné územie so spisovným jazykom Slovenským.) • Turčianske Teplice (/6 347 obyv., 518 m n.m./  Patria medzi najstaršie kúpeľné mestá Slovenska. Prvá písomná zmienka o meste, resp. o teplých prameňoch pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi.) • Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)