6.deň

Banská Bystrica (/78 327 obyv., 362 m n.m./ (Mesto leží vo Zvolenskej kotline na významnej križovatke ciest zo Zvolena, Brezna, Turca a Liptova. Rozprestiera sa na obidvoch brehoch Hrona v doline medzi Nízkymi Tatrami, Slovenským Rudohorím a Kremnickými vrchmi. Historické jadro Banskej Bystrice je od roku 1955 mestskou pamiatkovou rezerváciou (MPR), ktorej hranice tvoria zvyšky stredovekého opevnenia, stavané od 1. polovice 16. storočia a zahrňovalo domy na námestí, priľahlé ulice, hospodárske budovy, dve studne a hradný komplex. Celé mesto teda obkolesovali kamenné obranné múry z ochodzami. Deväť brán, stavaných ako prejazdné budovy, chránilo vstup do mesta.• Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Harmanec (Vznikla v 19. storočí ako osada Harmanecká papiereň, v ktorej bola roku 1829 postavená papiereň na ručnú výrobu z handroviny. V roku 1868 prešla na modernú technológiu výroby papiera z drevoviny.) • Selce (Ubytovanie v Hoteli Fuggerrov dvor)

IMG-20200703-WA0029.jpg
IMG-20200703-WA0009.jpg
IMG-20200703-WA0010.jpg
IMG-20200705-WA0000.jpg
IMG-20200703-WA0030.jpg
IMG-20200705-WA0001.jpg
IMG-20200705-WA0002.jpg
IMG-20200705-WA0004.jpg
IMG-20200705-WA0020.jpg
2020-07-02---dsc03992jpg_50828341433_o.jpg
2020-07-02---dsc03993jpg_50829093026_o.jpg
2020-07-02---dsc03998jpg_50829096571_o.jpg
2020-07-02---dsc04006jpg_50829183092_o.jpg
2020-07-02---dsc04007jpg_50829183617_o.jpg
2020-07-02---dsc04008jpg_50829184322_o.jpg
2020-07-02---dsc04014jpg_50829102261_o.jpg
2020-07-02---dsc04009jpg_50829101046_o.jpg
2020-07-02---dsc04015jpg_50829102886_o.jpg
2020-07-02---dsc04017jpg_50828352738_o.jpg
2020-07-02---dsc04058jpg_50828367433_o.jpg