Rámcový program expedície

 

Trasa Expedície (Ne)známe Slovensko 2021  

Počet NP

Počet CHKO

Počet MPR

Počet PRĽA

Doba trvania

Dĺžka v km

Termín

 

3

5

5

2

9 dní

1 600

1.7. do 9.7.2021

 

  

1.deň

Bratislava - Dolné Považie - Malá Fatra - Horná Orava

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Leopoldov • Hlohovec Piešťany  Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Beckov (Zrekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 60 metrov vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre viditeľná jeho silueta. Hrad s areálom je Národná kultúrna pamiatka.)  Ilava • Vrch Vápeč (/955,5 m n. m./ je významný vrch v Strážovských vrchoch. Jeho vrchol a blízke okolie tvoria rovnomennú národnú prírodnú rezerváciu vyhlásenú v roku 1993.) • Považská Bystrica • Žilina (/82 867 obyv., 342 m n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Terchová • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho).

2.deň

CHKO Horná Orava - Orvaské Beskydy

Námestovo (/7 784 obyv., 614 m n.m./ Mesto vzniklo počas valašskej kolonizácie v 16. storočí (1557), pričinením F. Thurzu. Známe bolo pláteníctvom, garbiarstvom a jarmokmi. V roku 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mesto s právom na 4 jarmoky a štvrtkové trhy.) • Vodná nádrž Orava (Vybudovaná v rokoch 1941 až 1953, avšak prvý návrh priehradu na Orave vznikol už v  oku 1730. Hlavným dôvodom boli časté záplavy. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Osada, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Hlavnými zdrojnicami vodnej nádrže sú rieky Biela a Čierna Orava. Plocha nádrže je 35,4 km², čím drží primát na Slovensku.) • Zubrohlava • Rabča (Prvý raz sa obec spomína v roku 1564 ako valaská osada v majetku. Pre svoju polohu pri kráľovskej ceste bola obec často drancovaná a sídlili tu vojaci Oravského panstva. Spolu s Oravskou Polhorou vytvára voľnú reťazovú kolonizačnú dedinu.) • Oravská Polhora (Najsevernejšia obec Slovenskej republiky (49° 37´s.z.š.) Pahorkatina až vrchovina okolo obce sa intenzívne poľnohospodársky využíva. Obec vznikla v roku 1588 ako valaská osada podriadená Oravskému panstvu. V polovici 20. storočia tu bola známa výroba dvojhlasových gájd a bezdierkovej horalskej píšťalky.) • Vrch Babia hora • Slaná voda (Už v 16. storočí tu boli známe miestne slané minerálne pramene, podľa ktorých bola osada pomenovaná. V roku 1755 tu začali kopať bane na soľ, ktoré však čoskoro opustili a zanikli. V roku 1863 tu František Skyčák zriadil kúpele, pričom liečivé účinky jódobrómovej vody sa využívali pri liečení kožných, ženských a vnútorných chorôb a katarov horných dýchacích ciest.) • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho)

3.deň

Horná Orava - Oravská vrchovina

Námestovo (/7 784 obyv., 614 m n.m./ Mesto vzniklo počas valašskej kolonizácie v 16. storočí (1557), pričinením F. Thurzu. Známe bolo pláteníctvom, garbiarstvom a jarmokmi. V roku 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mesto s právom na 4 jarmoky a štvrtkové trhy.)  Vodná nádrž Orava (Vybudovaná v rokoch 1941 až 1953, avšak prvý návrh priehradu na Orave vznikol už v  oku 1730. Hlavným dôvodom boli časté záplavy. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Osada, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Hlavnými zdrojnicami vodnej nádrže sú rieky Biela a Čierna Orava. Plocha nádrže je 35,4 km², čím drží primát na Slovensku.) • Zubrohlava • Rabča (Prvý raz sa obec spomína v roku 1564 ako valaská osada v majetku. Pre svoju polohu pri kráľovskej ceste bola obec často drancovaná a sídlili tu vojaci Oravského panstva. Spolu s Oravskou Polhorou vytvára voľnú reťazovú kolonizačnú dedinu.) • Oravská Polhora • Vrch Piľsko (/1 556,9 m n. m./ Mohutný vrch v Oravských Beskydách a v poľských Žywieckych Beskydách. Leží v blízkosti slovensko-poľskej hranice. Hraničná čiara vedie približne 400 metrov severne od vrcholu, cez Poliakmi označovanú lokalitu Góra Pięciu Kopców /1 543 m n. m./) • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho)

4.deň

Oravská kotlina - Západné Tatry

Námestovo • Tvrdošín • Trstená • Liesek (/2 978 obyv., 631 m n.m./ Obec založil v roku 1558 gróf František Thurzo. Mala len tri domy a pôvodnými obyvateľmi boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má poľnohospodársky charakter, no obyvatelia sa venovali aj pláteníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom.) • Zuberec ((/1 835 obyv., 760 m.n.m./ Obec leží na nive Studeného potoka na rozhraní Roháčov, Oravskej vrchoviny a Skorušinských vrchov. Obec vznikla okolo roku 1593 ako valaská osada poddaná Oravskému hradu. Z obdobia založenia Zuberca sa zachoval odpis donačnej listiny, v ktorej boli osadníkom vymedzené všetky práva a povinnosti. Prví priekopníci podmaňovania prírody v týchto odľahlých krajoch boli tvrdí ľudia. živili sa chovom dobytka a čiastočne poľovníctvom a rybolovom. Súčasne klčovali lesy na rozšírenie priestranstiev okolo obydlí.)  Vrch Osobitá (/1 687 m n.m./ Je najsevernejším vrchom Západných Tatier a zároveň aj národnou prírodnou rezerváciu. Zakončuje bočnú rázsochu Volovca odbočujúcu z Lúčnej /1 652 m n.m./. Ide o zvyšok pôvodného vápencového príkrovu Tatier. Pre jedinečný výhľad bola Osobitá jedným z najvyhľadávanejších a najnavštevovanejších vrchov na Slovensku. Dnes je jej vrchol z dôvodu ochrany prírody verejnosti neprístupný.) • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho)

5.deň

Horná Orava - Horné Považie - Malá Fatra - Kremnické vrchy

Námestovo (/7 784 obyv., 614 m n.m./ • Oravský Podzámok (/1 373 obyv., 511 m n.m./) • Dolný Kubín (/18 821 obyv., 468 m n.m./ Okresné mesto, administratívne, hospodárske a kultúrne centrum Oravy nachádzajúce sa na severozápadnom Slovensku. Dominantou týčiacou sa nad mestom z juhu je Veľký Choč /1 611 m n.m./, zo severu Kubínska hoľa /1 346 m n.m./. Najstaršie zachované pamiatky stavebnej a umeleckej povahy pochádzajú zo 14. storočia. S týmto storočím je spojená výstavba prvého gotického kostola, ktorý bol v roku 1627 rozšírený a roku 1725 barokizovaný. Najvýznamnejšími budovami na námestí sú budova bývalého župného domu.)  Ružomberok • Donovaly • Harmanec (/839 obyv., 446 m n.m./ V chotári obce sa rozprestiera národná prírodná rezervácia (NPR) Harmanecká tisina, ktorá bola vyhlásená v roku 1949 na ploche 19 ha vo výške 800 až 900 m n.m. Predstavuje najväčší prirodzený porast tisu (Taxus baccata) na Slovensku. Nachádza sa na vápencovom podloží a vek najstarších tisov sa odhaduje na 500 - 600 rokov.) • Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

6.deň

Kremnické vrchy

Skalka pri Kremnici (Leží v Kremnických vrchoch na západnom úpätí rovnomenného vrchu /1 231,6 m n. m./..Areál na bežecké lyžovanie bol v roku 2011 pomenovaný po Rudolfovi Čilíkovi. Najznámejším lyžiarskym podujatím poriadaným na Skalke je Biela stopa SNP. 29. júna 2019 bol na Skalke otvorený najdlhší visutý most na Slovensku s dĺžkou 78,5 metra. Je súčasťou via ferraty.) • Vodná nádrž Turček (Nádrž má plochu 54 ha a je situovaná nad obcou Turček na sútoku dvoch riek – Turiec a Ružová severovýchodne od Horného Turčeka. Slúži na akumuláciu vody na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom a Martin. Jej zberné územie má rozlohu 29,5 km². Hrádza je vybudovaná ako kamenitá s návodným asfaltovo-betónovým tesnením. Vysoká je 59 m a v korune dosahuje dĺžku 287 m. Celkový objem nádrže je 10,8 miliónov m³ a zabezpečený vodárenský odber je 500 l/s. Zberné územie horného toku rieky Turiec a potoka Ružová sa vyznačuje vysokou kvalitou vôd, minimálnymi možnosťami ich znečistenia a až 95% vodnatosťou lokality na pitnú vodu. Do hrádze sú zabudované výškomerné krabice, ktoré slúžia na meranie jej sadania a zabudovaná je injekčná clona. Tá po napustení vody zabezpečila tesnosť podložia proti priesakom podzemných vôd. Spolu s nádržou Nová Bystrica je najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku) • Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

7.deň

Kremnické vrchy - Štiavnické vrchy

Skalka pri Kremnici • Kremnica (/5 258 obyv., 550 m n.m./ Už od 10. storočia sa v meste a okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je prezývaná Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. V Kremnici sa uskutočňujú viaceré umelecké a športové podujatia slovenského a medzinárodného významu.) Bartošova Lehôtka Jastrabská skala (/684 m n.m./ Dominantný vrchol v južnej časti Kremnických vrchov s vysokou krajinno-estetickou, vedeckou a náučnou funkciou. Vulkanický reliéf s množstvom javov dokumentujúcich sukcesiu tvorby vulkanických komplexov. Na vrchole sú významným prvkom staré zachovalé duby  Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

8.deň

Kremnické vrchy

Skalka pri Kremnici • Kremnické vrchy (Kremnické vrchy tvorí 5 podcelkov - Flochovský chrbát, Kunešovská planina, Jastrabská vrchovina, Turovské predhorie a Malachovské predhorie. Sopečné horniny tu zastupujú najmä andezity, ryolity, sopečné brekcie a tufy.) • Vrch Kremnický štít • Krahule (Asi kilometer za obcou je ranogotický kostol sv. Jána z 13. storočia, v blízkosti ktorého sa nachádza jeden z geografických stredov Európy.) • Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

9.deň

Kremnické vrchy - Štiavnické vrchy - Vtáčnik - Bratislava

Skalka pri Kremnici • Kremnica (/5 258 obyv., 550 m n.m./ Už od 10. storočia sa v meste a okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je prezývaná Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. V Kremnici sa uskutočňujú viaceré umelecké a športové podujatia slovenského a medzinárodného významu.) Bartošova Lehôtka  Žiar nad Hronom (/18 852 obyv., 226 m n.m./ Okresné mesto sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji, na strednom Pohroní, v Žiarskej kotline. Najvýznamnejším priemyselným podnikom mesta a regiónu sú hliníkarne - závody SNP. S výstavbou hlinikárne sa začalo v roku 1951 a už v máji 1953 začala skúšobná výroba hliníka. Hutnícky kombinát zmenil život v obci Svätý Kríž, ktorú v roku 1955 premenovali na Žiar nad Hronom.)  Hrad Šášov • Nitra  Bratislava