1.deň

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Leopoldov • Hlohovec Piešťany  Moravany nad Váhom (Nález Moravianskej Venuše (soška ženy vyrezávaná z mamutieho kla) z doby 23 000 rokov pr. n. l. nájdený v roku 1923. Je to najstarší doklad výtvarného prejavu na Slovensku.) • Hrad Beckov (Zrekonštruovaná zrúcanina hradu na strmom, 60 metrov vysokom brale nad mestečkom Beckov. Z diaľky je dobre viditeľná jeho silueta. Hrad s areálom je Národná kultúrna pamiatka.)  Ilava • Vrch Vápeč (/955,5 m n. m./ je významný vrch v Strážovských vrchoch. Jeho vrchol a blízke okolie tvoria rovnomennú národnú prírodnú rezerváciu vyhlásenú v roku 1993.) • Považská Bystrica • Žilina (/82 867 obyv., 342 m n.m./ Predstavuje najväčšie mesto ležiace na rieke Váh v Žilinskej kotline. Žilinská kotlina sa nachádza medzi horskými chrbátmi pohorí Malá Fatra, Strážovské vrchy, Súľovské vrchy, Javorníky a Kysucká vrchovina. Mestské práva získala už v roku 1312. Karol Róbert z Anjou pri svojej návšteve mesta v roku 1321 tieto práva potvrdil aj rozmnožil o výlučné právo rybolovu v okruhu jednej míle. Kráľ Ľudovít I. Veľký tu v roku 1381 vydal Privilégium Slovákom (Privilegium pro Slavis), ktorý predstavuje najstarší doklad o národných právach Slovákov.) • Terchová • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho).

2021-07-01 - DSC05810.jpg
2021-07-01 - DSC05808.jpg
2021-07-01 - DSC05816.jpg
2021-07-01 - DSC05817.jpg
2021-07-01 - DSC05821.jpg
2021-07-01 - DSC05811.jpg
2021-07-01 - DSC05823.jpg
2021-07-01 - DSC05824.jpg
2021-07-01 - DSC05827.jpg
2021-07-01 - DSC05832.jpg
2021-07-01 - DSC05833.jpg
2021-07-01 - DSC05836.jpg
2021-07-01 - DSC05838.jpg
2021-07-01 - DSC05841.jpg
2021-07-01 - DSC05842.jpg
2021-07-01 - DSC05843.jpg
2021-07-01 - DSC05844.jpg
2021-07-01 - DSC05846.jpg
2021-07-01 - DSC05847.jpg
2021-07-01 - DSC05848.jpg
2021-07-01 - DSC05850.jpg
2021-07-01 - DSC05854.jpg
2021-07-01 - DSC05857.jpg
2021-07-01 - DSC05858.jpg
2021-07-01 - DSC05860.jpg
2021-07-01 - DSC05864.jpg
2021-07-01 - DSC05865.jpg
2021-07-01 - DSC05867.jpg
2021-07-01 - DSC05869.jpg
2021-07-01 - DSC05870.jpg
2021-07-01 - DSC05873.jpg
2021-07-01 - DSC05872.jpg
2021-07-01 - DSC05874.jpg
2021-07-01 - DSC05876.jpg
2021-07-01 - DSC05877.jpg
2021-07-01 - DSC05878.jpg
2021-07-01 - DSC05879.jpg
2021-07-01 - DSC05882.jpg
2021-07-01 - DSC05885.jpg
2021-07-01 - DSC05887.jpg
2021-07-01 - DSC05886.jpg
2021-07-01 - DSC05890.jpg
2021-07-01 - DSC05894.jpg
2021-07-01 - DSC05895.jpg
2021-07-01 - DSC05897.jpg
2021-07-01 - DSC05900.jpg
2021-07-01 - DSC05903.jpg