3.deň

Námestovo (/7 784 obyv., 614 m n.m./ Mesto vzniklo počas valašskej kolonizácie v 16. storočí (1557), pričinením F. Thurzu. Známe bolo pláteníctvom, garbiarstvom a jarmokmi. V roku 1776 Mária Terézia povýšila Námestovo na mesto s právom na 4 jarmoky a štvrtkové trhy.)  Vodná nádrž Orava (Vybudovaná v rokoch 1941 až 1953, avšak prvý návrh priehradu na Orave vznikol už v  oku 1730. Hlavným dôvodom boli časté záplavy. Vzdutím vodnej hladiny zanikli obce Ústie, Slanica, Hámre, Osada, Ľavkov, časť Námestova a Bobrova. Hlavnými zdrojnicami vodnej nádrže sú rieky Biela a Čierna Orava. Plocha nádrže je 35,4 km², čím drží primát na Slovensku.) • Zubrohlava • Rabča (Prvý raz sa obec spomína v roku 1564 ako valaská osada v majetku. Pre svoju polohu pri kráľovskej ceste bola obec často drancovaná a sídlili tu vojaci Oravského panstva. Spolu s Oravskou Polhorou vytvára voľnú reťazovú kolonizačnú dedinu.) • Oravská Polhora • Vrch Piľsko (/1 556,9 m n. m./ Mohutný vrch v Oravských Beskydách a v poľských Žywieckych Beskydách. Leží v blízkosti slovensko-poľskej hranice. Hraničná čiara vedie približne 400 metrov severne od vrcholu, cez Poliakmi označovanú lokalitu Góra Pięciu Kopców /1 543 m n. m./) • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho)

2021-07-03 - DSC05929.jpg
2021-07-03 - DSC05928.jpg
2021-07-03 - DSC05927.jpg
2021-07-03 - DSC05933.jpg
2021-07-03 - DSC05939.jpg
2021-07-03 - DSC05938.jpg
2021-07-03 - DSC05940.jpg
2021-07-03 - DSC05941.jpg
2021-07-03 - DSC05946.jpg
2021-07-03 - DSC05949.jpg
2021-07-03 - DSC05950.jpg
2021-07-03 - DSC05951.jpg
2021-07-03 - DSC05953.jpg
2021-07-03 - DSC05954.jpg
2021-07-03 - DSC05955.jpg
2021-07-03 - DSC05961.jpg
2021-07-03 - DSC05962.jpg
2021-07-03 - DSC05963.jpg
2021-07-03 - DSC05965.jpg
2021-07-03 - DSC05970.jpg
2021-07-03 - DSC05973.jpg
2021-07-03 - DSC05974.jpg
2021-07-03 - DSC05976.jpg
2021-07-03 - DSC05977.jpg
2021-07-03 - DSC05979.jpg
2021-07-03 - DSC05984.jpg
2021-07-03 - DSC05981.jpg
2021-07-03 - DSC05985.jpg
2021-07-03 - DSC05986.jpg
2021-07-03 - DSC05988.jpg
2021-07-03 - DSC05989.jpg
2021-07-03 - DSC05990.jpg
2021-07-03 - DSC05991.jpg
2021-07-03 - DSC05995.jpg
2021-07-03 - DSC06001.jpg
2021-07-03 - DSC06005.jpg
2021-07-03 - DSC06004.jpg
2021-07-03 - DSC06006.jpg
2021-07-03 - DSC06008.jpg
2021-07-03 - DSC06010.jpg
2021-07-03 - DSC06011.jpg
2021-07-03 - DSC06012.jpg
2021-07-03 - DSC06013.jpg
2021-07-03 - DSC06015.jpg
2021-07-03 - DSC06017.jpg
2021-07-03 - DSC06018.jpg
2021-07-03 - DSC06019.jpg
2021-07-03 - DSC06020.jpg
2021-07-03 - DSC06026.jpg
2021-07-03 - DSC06023.jpg
2021-07-03 - DSC06029.jpg