4.deň

Námestovo • Tvrdošín • Trstená • Liesek (/2 978 obyv., 631 m n.m./ Obec založil v roku 1558 gróf František Thurzo. Mala len tri domy a pôvodnými obyvateľmi boli pastieri oviec. Od svojho vzniku má poľnohospodársky charakter, no obyvatelia sa venovali aj pláteníctvu, košikárstvu a obchodovaniu s obilím a vápnom.) • Zuberec ((/1 835 obyv., 760 m.n.m./ Obec leží na nive Studeného potoka na rozhraní Roháčov, Oravskej vrchoviny a Skorušinských vrchov. Obec vznikla okolo roku 1593 ako valaská osada poddaná Oravskému hradu. Z obdobia založenia Zuberca sa zachoval odpis donačnej listiny, v ktorej boli osadníkom vymedzené všetky práva a povinnosti. Prví priekopníci podmaňovania prírody v týchto odľahlých krajoch boli tvrdí ľudia. živili sa chovom dobytka a čiastočne poľovníctvom a rybolovom. Súčasne klčovali lesy na rozšírenie priestranstiev okolo obydlí.)  Vrch Osobitá (/1 687 m n.m./ Je najsevernejším vrchom Západných Tatier a zároveň aj národnou prírodnou rezerváciu. Zakončuje bočnú rázsochu Volovca odbočujúcu z Lúčnej /1 652 m n.m./. Ide o zvyšok pôvodného vápencového príkrovu Tatier. Pre jedinečný výhľad bola Osobitá jedným z najvyhľadávanejších a najnavštevovanejších vrchov na Slovensku. Dnes je jej vrchol z dôvodu ochrany prírody verejnosti neprístupný.) • Námestovo (Ubytovanie Ranč u Edyho)

2021-07-04 - DSC06031.jpg
2021-07-04 - DSC06035.jpg
2021-07-04 - DSC06033.jpg
2021-07-04 - DSC06040.jpg
2021-07-04 - DSC06037.jpg
2021-07-04 - DSC06041.jpg
2021-07-04 - DSC06046.jpg
2021-07-04 - DSC06047.jpg
2021-07-04 - DSC06051.jpg
2021-07-04 - DSC06048.jpg
2021-07-04 - DSC06054.jpg
2021-07-04 - DSC06055.jpg
2021-07-04 - DSC06057.jpg
2021-07-04 - DSC06058.jpg
2021-07-04 - DSC06059.jpg
2021-07-04 - DSC06061.jpg
2021-07-04 - DSC06060.jpg
2021-07-04 - DSC06068.jpg
2021-07-04 - DSC06070.jpg
2021-07-04 - DSC06075.jpg
2021-07-04 - DSC06078.jpg
2021-07-04 - DSC06082.jpg
2021-07-04 - DSC06084.jpg
2021-07-04 - DSC06089.jpg
2021-07-04 - DSC06091.jpg
2021-07-04 - DSC06092.jpg
2021-07-04 - DSC06093.jpg
2021-07-04 - DSC06094.jpg
2021-07-04 - DSC06095.jpg
2021-07-04 - DSC06096.jpg
2021-07-04 - DSC06097.jpg
2021-07-04 - DSC06098.jpg
2021-07-04 - DSC06099.jpg
2021-07-04 - DSC06108.jpg
2021-07-04 - DSC06111.jpg
2021-07-04 - DSC06117.jpg
2021-07-04 - DSC06119.jpg
2021-07-04 - DSC06122.jpg
2021-07-04 - DSC06123.jpg
2021-07-04 - DSC06124.jpg
2021-07-04 - DSC06126.jpg
2021-07-04 - DSC06127.jpg
2021-07-04 - DSC06128.jpg
2021-07-04 - DSC06129.jpg
2021-07-04 - DSC06131.jpg
2021-07-04 - DSC06132.jpg
2021-07-04 - DSC06130.jpg
2021-07-04 - DSC06133.jpg
2021-07-04 - DSC06134.jpg
2021-07-04 - DSC06135.jpg
2021-07-04 - DSC06137.jpg
2021-07-04 - DSC06142.jpg
2021-07-04 - DSC06148.jpg
2021-07-04 - DSC06150.jpg
2021-07-04 - DSC06149.jpg
2021-07-04 - DSC06140.jpg
2021-07-04 - DSC06153.jpg
2021-07-04 - DSC06152.jpg
2021-07-04 - DSC06155.jpg
2021-07-04 - DSC06154.jpg
2021-07-04 - DSC06160.jpg
2021-07-04 - DSC06157.jpg
2021-07-04 - DSC06162.jpg
2021-07-04 - DSC06163.jpg
2021-07-04 - DSC06164.jpg
2021-07-04 - DSC06161.jpg
2021-07-04 - DSC06170.jpg
2021-07-04 - DSC06168.jpg
2021-07-04 - DSC06171.jpg
2021-07-04 - DSC06174.jpg
2021-07-04 - DSC06176.jpg
2021-07-04 - DSC06177.jpg
2021-07-04 - DSC06179.jpg