6.deň

Skalka pri Kremnici (Leží v Kremnických vrchoch na západnom úpätí rovnomenného vrchu /1 231,6 m n. m./..Areál na bežecké lyžovanie bol v roku 2011 pomenovaný po Rudolfovi Čilíkovi. Najznámejším lyžiarskym podujatím poriadaným na Skalke je Biela stopa SNP. 29. júna 2019 bol na Skalke otvorený najdlhší visutý most na Slovensku s dĺžkou 78,5 metra. Je súčasťou via ferraty.) • Vodná nádrž Turček (Nádrž má plochu 54 ha a je situovaná nad obcou Turček na sútoku dvoch riek – Turiec a Ružová severovýchodne od Horného Turčeka. Slúži na akumuláciu vody na výrobu pitnej vody pre okresy Prievidza, Žiar nad Hronom a Martin. Jej zberné územie má rozlohu 29,5 km². Hrádza je vybudovaná ako kamenitá s návodným asfaltovo-betónovým tesnením. Vysoká je 59 m a v korune dosahuje dĺžku 287 m. Celkový objem nádrže je 10,8 miliónov m³ a zabezpečený vodárenský odber je 500 l/s. Zberné územie horného toku rieky Turiec a potoka Ružová sa vyznačuje vysokou kvalitou vôd, minimálnymi možnosťami ich znečistenia a až 95% vodnatosťou lokality na pitnú vodu. Do hrádze sú zabudované výškomerné krabice, ktoré slúžia na meranie jej sadania a zabudovaná je injekčná clona. Tá po napustení vody zabezpečila tesnosť podložia proti priesakom podzemných vôd. Spolu s nádržou Nová Bystrica je najmladšou vodárenskou nádržou na Slovensku) • Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

2021-07-06 - DSC06301.jpg
2021-07-06 - DSC06295.jpg
2021-07-06 - DSC06294.jpg
2021-07-06 - DSC06328.jpg
2021-07-06 - DSC06330.jpg
2021-07-06 - DSC06329.jpg
2021-07-06 - DSC06334.jpg
2021-07-06 - DSC06332.jpg
2021-07-06 - DSC06335.jpg
2021-07-06 - DSC06337.jpg
2021-07-06 - DSC06336.jpg
2021-07-06 - DSC06339.jpg
2021-07-06 - DSC06338.jpg
2021-07-06 - DSC06340.jpg
2021-07-06 - DSC06342.jpg
2021-07-06 - DSC06345.jpg
2021-07-06 - DSC06343.jpg
2021-07-06 - DSC06346.jpg
2021-07-06 - DSC06348.jpg
2021-07-06 - DSC06349.jpg
2021-07-06 - DSC06351.jpg
2021-07-06 - DSC06353.jpg
2021-07-06 - DSC06360.jpg
2021-07-06 - DSC06356.jpg
2021-07-06 - DSC06362.jpg
2021-07-06 - DSC06361.jpg
2021-07-06 - DSC06364.jpg
2021-07-06 - DSC06365.jpg
2021-07-06 - DSC06367.jpg
2021-07-06 - DSC06366.jpg
2021-07-06 - DSC06369.jpg
2021-07-06 - DSC06372.jpg
2021-07-06 - DSC06371.jpg
2021-07-06 - DSC06370.jpg
2021-07-06 - DSC06373.jpg
2021-07-06 - DSC06374.jpg
2021-07-06 - DSC06375.jpg
2021-07-06 - DSC06378.jpg
2021-07-06 - DSC06385.jpg
2021-07-06 - DSC06383.jpg
2021-07-06 - DSC06388.jpg
2021-07-06 - DSC06395.jpg
2021-07-06 - DSC06402.jpg