7.deň

Skalka pri Kremnici • Kremnica (/5 258 obyv., 550 m n.m./ Už od 10. storočia sa v meste a okolí ťažilo zlato a striebro. Kremnica je od roku 1328 slobodné kráľovské banské mesto a od 14. storočia je prezývaná Zlatá Kremnica. V meste sídli Mincovňa Kremnica, ktorá je najstaršia dodnes existujúca mincovňa na svete. Mestský hrad v Kremnici je národná kultúrna pamiatka. V Kremnici sa uskutočňujú viaceré umelecké a športové podujatia slovenského a medzinárodného významu.) Bartošova Lehôtka Jastrabská skala (/684 m n.m./ Dominantný vrchol v južnej časti Kremnických vrchov s vysokou krajinno-estetickou, vedeckou a náučnou funkciou. Vulkanický reliéf s množstvom javov dokumentujúcich sukcesiu tvorby vulkanických komplexov. Na vrchole sú významným prvkom staré zachovalé duby  Kremnica • Skalka pri Kremnici (Ubytovanie v Hoteli Minciar)

2021-07-07 - DSC06417.jpg
2021-07-07 - DSC06409.jpg
2021-07-07 - DSC06416.jpg
2021-07-07 - DSC06420.jpg
2021-07-07 - DSC06423.jpg
2021-07-07 - DSC06426.jpg
2021-07-07 - DSC06428.jpg
2021-07-07 - DSC06431.jpg
2021-07-07 - DSC06434.jpg
2021-07-07 - DSC06435.jpg
2021-07-07 - DSC06436.jpg
2021-07-07 - DSC06438.jpg
2021-07-07 - DSC06440.jpg
2021-07-07 - DSC06439.jpg
2021-07-07 - DSC06446.jpg
2021-07-07 - DSC06443.jpg
2021-07-07 - DSC06447.jpg
2021-07-07 - DSC06454.jpg
2021-07-07 - DSC06457.jpg
2021-07-07 - DSC06460.jpg
2021-07-07 - DSC06464.jpg
2021-07-07 - DSC06477.jpg
2021-07-07 - DSC06481.jpg
2021-07-07 - DSC06483.jpg
2021-07-07 - DSC06486.jpg
2021-07-07 - DSC06487.jpg
2021-07-07 - DSC06490.jpg
2021-07-07 - DSC06496.jpg
2021-07-07 - DSC06495.jpg
2021-07-07 - DSC06497.jpg
2021-07-07 - DSC06498.jpg
2021-07-07 - DSC06500.jpg
2021-07-07 - DSC06502.jpg
2021-07-07 - DSC06506.jpg
2021-07-07 - DSC06507.jpg
2021-07-07 - DSC06512.jpg
2021-07-07 - DSC06511.jpg
2021-07-07 - DSC06513.jpg
2021-07-07 - DSC06517.jpg
2021-07-07 - DSC06515.jpg
2021-07-07 - DSC06519.jpg
2021-07-07 - DSC06520.jpg
2021-07-07 - DSC06523.jpg
2021-07-07 - DSC06524.jpg
2021-07-07 - DSC06526.jpg
2021-07-07 - DSC06534.jpg
2021-07-07 - DSC06535.jpg