Expedicia 2022

Zdravím všetkých dobrodružstva chtivých cestovateľov! Jupíííííí

S veľkým potešením si Vám dovoľujem pripomenúť, že prvý júlový týždeň roku 2022 sa opäť uskutoční naše cestovateľské dobrodružstvo za krásami Slovenska. Jubilejne, už 20-ty krát. 

Tento rok sa sústredíme na Liptov a Slovenské Rudohorie. Pridáme najkrajšie výhľadové vrcholy pohorí Veľká a Malá Fatra, Muráňska planina, Stolické a Veporské vrchy. Ak nám bude priať počasie, možno vystúpime aj na vrchy Vyšehrad, Šiprúň, Kohút, Vtáčnik, Tlstá hora, Vyhnatová, Cigánka, či Šarkanica.

Začíname už tradične, hneď začiatkom júla, hneď po oficiálnom konci školského roka a prevzatí vysvedčenia. Konkrétne ráno 1. júla (piatok) a končíme 9.júla (sobota), Samozrejme v tomto kalendárnom roku 2022

Ako vyzerá súčasný stav príprav?

  1. Návrh trasy s rámcovým programom na jednotlivé dni nájdete na ďalšej strane.

  2. Ubytovanie s polpenziou máme už rezervované na dvoch mimoriadne zaujímavých miestach, konkrétne v stredisku Malinô Brdo nad Ružomberkom a blízko mesta Jelšava. Ide o hotely poskytujúce príjemné hotelové ubytovanie a veľmi pekné prostredie.

  3. Dopravu opäť zabezpečí expedičný autobus s našim veselým Ľubošom!

Čo potrebujem od Vás?

  1. Rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2022" zúčastníte!

  2. Nápady ako urobiť našu expedíciu zábavnejšou a príjemnejšou! Kto si tento rok zoberie na starosť expedičné tričká?

Termíny?

  1. Pokiaľ možno ihneď mi e-mailom, akokoľvek elektronicky, alebo telefonicky oznámte svoje rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2022" zúčastníte!

  2. Do 12. marca na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 (IBAN: SK12 1100 0000 0026 1497 9347) všetci prihlásený pošlite prosím zálohu 150,-EUR za osobu! Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2022! 

  3. Do 15. mája na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 (IBAN: SK12 1100 0000 0026 1497 9347) všetci prihlásený pošlite zvyšok sumy. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2021! 

Veľmi Vás prosím, nezabudnite!

Predbežné ceny?

Vychádzajúc z platieb minulých ročníkov našej expedičnej marškumpačky a s prihliadnutím na skutočnosť, že bývame v na pekných miestach (Hotel Malina a Hotel Hrádok) sami ako expedičná partia a akosi nám narástl ceny všetkého, musí dospelá osoba počítať s výdavkom na Expedíciu vo výške 466,-EUR a dieťa 448,-EUR. Suma je rozpočítaná na maximálny počet účastníkov. V cene je zahrnuté hotelové ubytovanie na 8 nocí s bohatou polpenziou a približne 1800 km autobusom.

Na záver!

Všetci mi najviac pomôžete, ak budete navrhnuté termíny rešpektovať! 
Veľmi sa na Vás teším!

Števo Karolčík
stefan.karolcik@uniba.sk
mobil: +421 908 705 749