1.deň

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Nitra (/77 610 obyv., 174 m n.m./ Najstaršie osídlenie pochádza zo staršej doby kamennej (5 lokalít v centre mesta). Nález najstaršej rímskej mince na Slovensku (Aes grave). Najstaršia písomná správa o Nitre sa viaže na roku 824 - 830, keď dal knieža Pribina, sídliaci v Nitre postaviť kostolík, ktorý vysvätil roku 830 soľnohradský arcibiskup. Knieža Mojmír okolo roku 830 vyhnal Pribinu a nitrianske kniežatstvo pričlenil k moravskému, čím položil základy Veľkej Moravy.) • Kostoľany pod Tríbečom (/342 obyv., 242 m. n.m./. Na svahu nad obcou stojí národná kultúrna pamiatka rímskokatolícky kostol sv. Juraja so zachovanými stredovekými freskami. Na základe archaického typu architektúry ako aj najnovších výsledkov archeologického výskumu na priľahlom cintoríne z 11.-18. storočia bol kostol postavený najneskôr na prelome 10. a 11. storočia. Nie je však vylúčené, že kostol bol postavaný ešte skôr, dokonca na konci existencie Veľkej Moravy.• Hrad Gýmeš (/(/514 m n.m./ Hrad dal postaviť pravdepodobne v rokoch 1253 – 1270 na mieste starého hradiska Ivankov syn Ondrej, účastník bitky pri Slanej. Podľa starodávnej tradície pútí na hrad, ktorú založil Pavol Forgáč v polovici 18. storočia, vítali pri vstupe na hrad hostí tzv. lopatovým tancom, t.j. štyrmi údermi lopatou po zadnej časti tela.) • Ružomberok • Malinô Brdo (Ubytovanie Hotel Malina).

IMG-20220701-WA0016.jpg
IMG-20220701-WA0007.jpg
IMG-20220808-WA0006.jpg
IMG-20220702-WA0006.jpg