7.deň

Hrádok • Ochtinská aragonitová jaskyňa (Vchod do rozlohou malej, ale mimoriadne krásnej a veľmi zaujímavej Ochtinskej aragonitovej jaskyne bol objavený koncom roku 1954 pracovníkmi geologického prieskumu, pri razení prieskumnej štôlne Kapusta. Jaskynné priestory sa rozkladajú na severnom svahu Horného Hrádku. Ochtinská jaskyňa je pozoruhodná najmä tým, že vznikla vo vápencových horninách staropaleozoickej (staroprvohornej) doby, kým ostatné jaskyne na území Slovenska sú vyhĺbené v mladších druhohorných vápencoch (mezozoikum). Ďalšou osobitosťou je aragonitová výzdoba, hoci výzdobu dosiaľ známych slovenských jaskýň tvorí vápenec. Aragonit je nerast, chemicky síce zhodný s kalcitom (vápencom - CaCO3), líši sa však od neho tým, že kryštalizuje v kosoštvorcovej a vápence v trigonálnej sústave. Vstupnou chodbou, vyrúbanou v kryštalických vápencoch pozdĺž mohutnej tektonickej línie sa vchádza do Vstupnej siene bez jaskynnej výzdoby. Celková dĺžka vstupnej chodby je asi 145 m a nachádza sa 30 m nad pôvodným vchodom - štôlňou Kapusta.)   Ochtiná (/548 obyv., 338 m n.m./ V obci stojí gotický kostol so vzácnou freskovou výmaľbou s figurálnymi motívmi, ktorá pochádza z polovice 14. storočia.  Štítnik   Rožňava (/18 942 obyv., 313 m n.m./ Administratívne a hospodárske centrum Gemerskej železorudnej oblasti. Bývalé banícke mesto (ťažilo sa zlato) spomínané už roku 1291. Zemepanským mestom sa stala roku 1382. Od roku 1410 slobodné kráľovské mesto.) • Hrádok (Ubytovanie v Hoteli Hrádok

2022-07-07 - DSC09684.jpg
2022-07-07 - DSC09683.jpg
2022-07-07 - DSC09682.jpg
2022-07-07 - DSC09685.jpg
2022-07-07 - DSC09686.jpg
2022-07-07 - DSC09687.jpg
2022-07-07 - DSC09690.jpg
2022-07-07 - DSC09689.jpg
2022-07-07 - DSC09688.jpg
2022-07-07 - DSC09691.jpg
2022-07-07 - DSC09692.jpg
2022-07-07 - DSC09693.jpg
2022-07-07 - DSC09695.jpg
2022-07-07 - DSC09694.jpg
2022-07-07 - DSC09696.jpg
2022-07-07 - DSC09698.jpg
2022-07-07 - DSC09697.jpg
2022-07-07 - DSC09699.jpg
2022-07-07 - DSC09700.jpg
2022-07-07 - DSC09701.jpg
2022-07-07 - DSC09702.jpg
2022-07-07 - DSC09703.jpg
2022-07-07 - DSC09705.jpg
2022-07-07 - DSC09706.jpg
2022-07-07 - DSC09710.jpg
2022-07-07 - DSC09707.jpg
2022-07-07 - DSC09708.jpg
2022-07-07 - DSC09714.jpg
2022-07-07 - DSC09712.jpg
2022-07-07 - DSC09716.jpg
2022-07-07 - DSC09718.jpg
2022-07-07 - DSC09717.jpg
2022-07-07 - DSC09722.jpg
2022-07-07 - DSC09719.jpg
2022-07-07 - DSC09721.jpg
2022-07-07 - DSC09723.jpg
2022-07-07 - DSC09726.jpg
2022-07-07 - DSC09724.jpg
2022-07-07 - DSC09727.jpg
2022-07-07 - DSC09732.jpg
2022-07-07 - DSC09729.jpg
2022-07-07 - DSC09730.jpg
2022-07-07 - DSC09736.jpg
2022-07-07 - DSC09737.jpg
2022-07-07 - DSC09735.jpg
2022-07-07 - DSC09738.jpg
2022-07-07 - DSC09739.jpg
2022-07-07 - DSC09741.jpg
2022-07-07 - DSC09742.jpg
2022-07-07 - DSC09743.jpg
2022-07-07 - DSC09747.jpg
2022-07-07 - DSC09746.jpg
2022-07-07 - DSC09752.jpg
2022-07-07 - DSC09754.jpg
2022-07-07 - DSC09753.jpg
2022-07-07 - DSC09755.jpg
2022-07-07 - DSC09761.jpg
2022-07-07 - DSC09759.jpg
2022-07-07 - DSC09763.jpg
2022-07-07 - DSC09762.jpg
2022-07-07 - DSC09766.jpg
2022-07-07 - DSC09765.jpg
2022-07-07 - DSC09768.jpg
2022-07-07 - DSC09775.jpg
2022-07-07 - DSC09772.jpg
2022-07-07 - DSC09769.jpg
2022-07-07 - DSC09781.jpg
2022-07-07 - DSC09776.jpg
2022-07-07 - DSC09779.jpg
2022-07-07 - DSC09782.jpg
2022-07-07 - DSC09784.jpg
2022-07-07 - DSC09787.jpg
2022-07-07 - DSC09788.jpg
2022-07-07 - DSC09789.jpg
2022-07-07 - DSC09790.jpg
2022-07-07 - DSC09791.jpg
2022-07-07 - DSC09794.jpg
2022-07-07 - DSC09795.jpg
2022-07-07 - DSC09796.jpg
2022-07-07 - DSC09799.jpg
2022-07-07 - DSC09798.jpg
2022-07-07 - DSC09800.jpg
2022-07-07 - DSC09801.jpg
2022-07-07 - DSC09803.jpg
2022-07-07 - DSC09802.jpg
2022-07-07 - DSC09804.jpg
2022-07-07 - DSC09808.jpg
2022-07-07 - DSC09807.jpg
2022-07-07 - DSC09805.jpg
2022-07-07 - DSC09809.jpg
2022-07-07 - DSC09810.jpg
2022-07-07 - DSC09814.jpg
2022-07-07 - DSC09813.jpg
2022-07-07 - DSC09815.jpg
2022-07-07 - DSC09816.jpg
2022-07-07 - DSC09818.jpg
2022-07-07 - DSC09819.jpg
2022-07-07 - DSC09817.jpg
2022-07-07 - DSC09825.jpg
2022-07-07 - DSC09824.jpg
2022-07-07 - DSC09827.jpg
2022-07-07 - DSC09828.jpg
2022-07-07 - DSC09829.jpg
2022-07-07 - DSC09830.jpg
2022-07-07 - DSC09831.jpg
2022-07-07 - DSC09832.jpg
2022-07-07 - DSC09833.jpg
2022-07-07 - DSC09835.jpg
2022-07-07 - DSC09834.jpg
2022-07-07 - DSC09836.jpg
2022-07-07 - DSC09838.jpg
2022-07-07 - DSC09837.jpg
2022-07-07 - DSC09840.jpg
2022-07-07 - DSC09839.jpg
2022-07-07 - DSC09841.jpg
2022-07-07 - DSC09842.jpg
2022-07-07 - DSC09843.jpg
2022-07-07 - DSC09844.jpg
2022-07-07 - DSC09845.jpg
2022-07-07 - DSC09849.jpg
2022-07-07 - DSC09846.jpg
2022-07-07 - DSC09850.jpg
2022-07-07 - DSC09851.jpg
2022-07-07 - DSC09852.jpg
2022-07-07 - DSC09847.jpg
2022-07-07 - DSC09853.jpg
2022-07-07 - DSC09855.jpg
2022-07-07 - DSC09856.jpg
2022-07-07 - DSC09854.jpg
2022-07-07 - DSC09857.jpg
2022-07-07 - DSC09858.jpg
2022-07-07 - DSC09859.jpg
2022-07-07 - DSC09860.jpg
2022-07-07 - DSC09863.jpg
2022-07-07 - DSC09862.jpg
2022-07-07 - DSC09867.jpg
2022-07-07 - DSC09866.jpg
2022-07-07 - DSC09870.jpg
2022-07-07 - DSC09872.jpg
2022-07-07 - DSC09871.jpg
2022-07-07 - DSC09874.jpg
2022-07-07 - DSC09875.jpg
2022-07-07 - DSC09876.jpg
2022-07-07 - DSC09878.jpg
2022-07-07 - DSC09882.jpg
2022-07-07 - DSC09879.jpg
2022-07-07 - DSC09880.jpg
2022-07-07 - DSC09886.jpg
2022-07-07 - DSC09885.jpg
2022-07-07 - DSC09887.jpg
2022-07-07 - DSC09889.jpg
2022-07-07 - DSC09890.jpg
2022-07-07 - DSC09891.jpg
2022-07-07 - DSC09892.jpg
2022-07-07 - DSC09893.jpg
2022-07-07 - DSC09895.jpg