1.deň

Bratislava • Žitný ostrov (Chránená vodohospodárska oblasť. Najvýznamnejšia zásobáreň pitnej vody na Slovensku. Celkové zásoby podzemnej vody sa tu odhadujú na 10 mld. m3 podzemnej vody.)  Trnava • Nitra (/77 610 obyv., 174 m n.m./ Najstaršie osídlenie pochádza zo staršej doby kamennej (5 lokalít v centre mesta). Nález najstaršej rímskej mince na Slovensku (Aes grave). Najstaršia písomná správa o Nitre sa viaže na roku 824 - 830, keď dal knieža Pribina, sídliaci v Nitre postaviť kostolík, ktorý vysvätil roku 830 soľnohradský arcibiskup. Knieža Mojmír okolo roku 830 vyhnal Pribinu a nitrianske kniežatstvo pričlenil k moravskému, čím položil základy Veľkej Moravy.) • Zlaté Moravce • Topoľčianky (Prvá zmienka o Topoľčiankach sa datuje z roku 1293 Medzi najnavštevovanejšie objekty patrí v Topoľčiankach klasicisticko-renesančný kaštieľ, ktorý bol v roku 1970 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.) • Arborétum Mlyňany (Plošne najrozsiahlejší /55,56 ha/ a najstarší /založil ho v roku 1892 droku Štefan Ambrózy-Migazzi /dendrológ/ a Jozef Mišák /záhradník// lesopark na Slovensku so vzácnymi exotickými drevinami z celého sveta.)  Tekovská Breznica •  Nová Baňa  Počúvadlianske jazero (Ubytovanie Penzión Topky).