2.deň

Štiavnické vrchy (Štiavnické vrchy sú reliktom rozsiahlej vulkanickej stavby z obdobia mladšieho neogénu. V počiatočnej etape sa sformoval andezitový stratovulkán s centrálnou zónou v oblasti Hodruše-Hámrov a Banskej Štiavnice. Hlavnou ekonomickou atraktivitou územia v minulosti boli zásoby vzácnych zlatých, strieborných, medených a iných rúd. Baníctvo postupne strácalo ekonomický význam, strata sa ešte zvýraznila budovaním dopravných spojov mimo územia, takže Banská Štiavnica a iné obce museli preorientovať svoje ekonomické zameranie) • Vrch Sitno (/1 009 m n. m./ Je najvyšší vrch pohoria Štiavnické vrchy a je považovaný za kolísku európskej horskej turistiky. Steny z andezitu obklopujú z troch strán vrchol, na ktorom je rozhľadňa a Vysielač Sitno.).• Sitniansky hrad (Hrad bol vybudovaný na jedinej prístupovej ceste z východnej strany Sitna, boli využité staré ochranné valy, ku ktorým bola vybudovaná aj priekopa. Hrad zohral významnú úlohu pri obrane stredoslovenských miest pred tureckým nebezpečenstvom v 16. storočí. ) • Počúvadlianske jazero (Ubytovanie Penzión Topky)