3.deň

Banská Štiavnica (/9 478 obyv.,621 m n.m./, Historické slobodné kráľovské banské mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou. Známe je ťažbou kovov (najmä striebra), významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Mesto predstavuje mestskú pamiatkovú rezerváciu (MPR) od roku 1950 a zároveň centrom CHKO Štiavnické vrchy. Dňa 11. decembra 1993 bolo ako "historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia" zapísané do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.) Štiavnické Bane (Vznikla z dvoch sídelných celkov: osady Sigelsberg a osady Vindšachta. Prvá zmienka o Sigelsbergu je z roku 1352. Osada sa neskôr stala súčasťou hradného, od 17. storočia komorského, panstva Šášov. Lokalita Vindšachta je známa najmä baníctvom. V roku 1648 zriadili v obci banskú erárnu nemocnicu pri kostole, ktorú koncom 19. storočia presťahovali do Banskej Štiavnice.) • Počúvadlianske jazero (Ubytovanie Penzión Topky)

03-07-2023 - DSC09965.jpg
03-07-2023 - DSC09962.jpg
03-07-2023 - DSC09967.jpg
03-07-2023 - DSC09969.jpg
03-07-2023 - DSC09970.jpg
03-07-2023 - DSC09973.jpg
03-07-2023 - DSC09980.jpg
03-07-2023 - DSC09984.jpg
IMG_20230703_074825.jpg
IMG-20230703-WA0000.jpg
IMG_20230703_074931.jpg
IMG-20230703-WA0003.jpg
IMG-20230703-WA0004.jpg
IMG-20230703-WA0005.jpg
IMG-20230703-WA0006.jpg
IMG-20230703-WA0008.jpg
IMG-20230703-WA0014.jpg
IMG-20230703-WA0012.jpg
IMG-20230703-WA0015.jpg
IMG-20230703-WA0016.jpg
IMG-20230703-WA0017.jpg
IMG-20230703-WA0018.jpg
IMG-20230703-WA0020.jpg
IMG-20230703-WA0022.jpg
IMG-20230703-WA0039.jpg
IMG-20230703-WA0025.jpg
IMG-20230703-WA0041.jpg
IMG-20230703-WA0042.jpg
IMG-20230703-WA0043.jpg
IMG-20230703-WA0050.jpg
IMG-20230703-WA0052.jpg
IMG-20230703-WA0053.jpg
IMG-20230703-WA0054.jpg
IMG-20230703-WA0057.jpg
IMG-20230703-WA0062.jpg
IMG-20230703-WA0064.jpg
IMG-20230703-WA0066.jpg
IMG-20230703-WA0068.jpg
IMG-20230703-WA0069.jpg
IMG-20230703-WA0077.jpg
IMG-20230703-WA0073.jpg
IMG-20230703-WA0078.jpg
IMG-20230703-WA0082.jpg
IMG-20230703-WA0083.jpg
IMG-20230703-WA0084.jpg
IMG-20230703-WA0085.jpg
IMG-20230703-WA0086.jpg
IMG-20230703-WA0087.jpg
IMG-20230703-WA0089.jpg
IMG-20230703-WA0090.jpg
IMG-20230703-WA0091.jpg
IMG-20230703-WA0096.jpg
IMG-20230703-WA0102.jpg
IMG-20230703-WA0103.jpg
IMG-20230703-WA0104.jpg