5.deň

Banská Štiavnica (/9 478 obyv.,621 m n.m.), Historické slobodné kráľovské banské mesto na strednom Slovensku s výrazne multikultúrnou minulosťou.) • Babiná • Krupina (/7 527 obyv., 262 m n.m./ (Jedno z najstarších miest na Slovensku. Prvé privilégia dostalo pravdepodobne v roku 1238 ktoré boli 15. 12. 1244 obnovené.) • Devičie • Bzovík • Hrad Čabraď (Je doložený od roku 1276. Mal chrániť cesty do banských miest. Patril Huntovcom do 15 storočia a od roku 1513 T. Bakóczovi.) • Veľký Krtíš • Hrad Modrý Kameň (/1 632 obyv., 240 m n.m./ Dnes plní funkciu regionálneho múzea. Bolo založené v roku 1968. Hradný objekt tvoria zrúcaniny starého gotického hradu a barokového kaštieľa, v ktorom je sídlo múzea. Zbierkový fond múzea obsahuje okolo 4 000 predmetov a člení sa na národopisné, archeologické a historické zbierky. Súčasťou zbierok fondu je fond divadelných bábok a hračiek.) • Lučenec (/25 614 obyv., 194 m n.m./ Obec v severozápadnej časti Lučeneckej kotliny. Vznikla až v 17.storočí pod hradom rovnakého mena. Najstaršia zmienka je z roku 1332.)  Fiľakovo (/9 861 obyv., 193 m n.m./ Vyvinulo sa na zemepanské mesto z fiľakovského podhradia. Najstaršia zmienka pochádza z roku 1255. Roku 1553 dobytý tureckými vojskami a bol pod tureckou kontrolou až do 17.storočia ) Radzovce (Ubytovanie RS Obručná.)