Expedicia 2024

Zdravím všetkých dobrodružstva chtivých cestovateľov! Jupíííííí

S veľkým potešením si Vám dovoľujem opäť pripomenúť, že prvý júlový týždeň roku 2024 sa opäť uskutoční naše cestovateľské dobrodružstvo za krásami Slovenska. Tipujte koľký krát... Áno, už 22 krát. 

Tento rok sa sústredíme na horstvá Slovenského stredohoria a Slovenského rudohoria. Pridáme najkrajšie výhľadové vrcholy pohorí Tríbeč, Vtáčnik, Pohronský Inovec a Volovské vrchy. Ak nám bude priať počasie, možno vystúpime aj na vrchy Veľký Tríbeč, Veľký Inovec, Skalisko, Folklmarská skala, Vysoký vrch, či Bukovec.

Začíname tentoraz netradične, koncom júna, hneď po oficiálnom konci školského roka a prevzatí vysvedčenia. Konkrétne ráno 29. júna (sobota) a končíme 7.júla (nedeľa), Samozrejme v kalendárnom roku 2024

Ako vyzerá súčasný stav príprav?

  1. Návrh trasy s rámcovým programom na jednotlivé dni nájdete na ďalšej strane.

  2. Ubytovanie s polpenziou máme už rezervované na dvoch mimoriadne zaujímavých miestach, konkrétne v Topoľčiankách v krásnom Zámku a v RS Poráč Park blízko banského mestečka Rudňany. Ide o strediská poskytujúce nadštandardné ubytovanie a k tomu veľmi pekné prírodné prostredie.

  3. Dopravu opäť zabezpečí expedičný autobus s našim veselým Ľubošom!

Čo potrebujem od Vás?

  1. Rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2024" zúčastníte!

  2. Nápady ako urobiť našu expedíciu zábavnejšou a príjemnejšou! Minulý rok sa nám nepodarilo vybaviť expedičné tričká. Tento rok by sme mohli zabezpečiť k tričkám za dva roky aj čiapky alebo klobúky. Čo poviete? Kto si to zoberie na starosť?

Termíny?

  1. Pokiaľ možno ihneď mi e-mailom, akokoľvek elektronicky, alebo telefonicky oznámte svoje rozhodnutie, že sa "Expedície (Ne)známe Slovensko 2024" zúčastníte!

  2. Do 11. februára na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 (IBAN: SK12 1100 0000 0026 1497 9347) všetci prihlásený pošlite prosím zálohu 150,-EUR za osobu! Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2024! 

  3. Do 12. mája na účet v Tatrabanke a.s. číslo 2614979347/1100 (IBAN: SK12 1100 0000 0026 1497 9347) všetci prihlásený pošlite zvyšok sumy. Do správy pre prijímateľa uveďte Vaše meno a Expedícia 2024! 

Veľmi Vás prosím, nezabudnite!

Predbežné ceny?

Vychádzajúc z platieb minulých ročníkov našej expedičnej marškumpačky a s prihliadnutím na skutočnosť, že bývame na pekných miestach pre expdíciu v nezvyčajne prepychových hoteloch (nebojte sa na budúci rok ideme do stanov so spoločnými sprchami a záchodmi:-), musí dospelá osoba počítať s výdavkom na Expedíciu vo výške 605,-EUR a dieťa 590,-EUR. Suma je rozpočítaná na maximálny počet účastníkov. V cene je zahrnuté nadštandardné ubytovanie na 8 nocí s bohatou polpenziou a približne 1800 km autobusom.

Na záver!

Všetci mi najviac pomôžete, ak budete navrhnuté termíny rešpektovať! 
Veľmi sa na Vás teším!

Števo Karolčík
stefan.karolcik@uniba.sk
mobil: +421 908 705 749