Aká je Zem

Spievaná verzia
Inštrumentálna verzia 
Notový záznam  PDF

Aká je Zem?

Hádali sa filozofi všetkých vekov o tom,
či je vesmír nekonečný a či sa končí plotom.
Či Zem pláva na hladine ako tanier v lavóry.
Či celý svet nevyhynie, keď sa tanier preborí.

M – ta, m – ta, m – ta –ta, aká je Zem?
Kockatá , či guľatá? Aká je Zem?
M – ta, m – ta, m – ta –ta, vedia vedci, vedia všetci, vedia chlapci, dievčatá.
Aká je Zem? Guľatá!

Hádali sa filozofi, ťahali sa za vlasy.
Vymysleli veľké mapy a z máp celé atlasy.
Ťahali sa za vlasy, aj za fúzy, aj za brady.
Lebo boli také hlasy, že je svet vraj guľatý.

M – ta, m – ta, m – ta –ta, aká je Zem?
Kockatá , či guľatá? Aká je Zem?
M – ta, m – ta, m – ta –ta, vedia vedci, vedia všetci, vedia chlapci, dievčatá.
Aká je Zem? Guľatá!

Naša Zem je okrúhlučká, už to nikto netají.
Človek, zviera, ani muška, nik tu nie je na kraji.
V strede sveta stojí každý na tej Zemi guľatej.
Na slniečku, či na daždi, je nám na nej všetkým hej.

M – ta, m – ta, m – ta –ta, aká je Zem?
Kockatá , či guľatá? Aká je Zem?
M – ta, m – ta, m – ta –ta, vedia vedci, vedia všetci, vedia chlapci, dievčatá. Aká je Zem? Guľatá!

autor hudby: Števo Karolčík
autor textu: Bibiana Wallnerová